Stanje prijav za vpis v 1. letnik 2017/2018

STANJE PRIJAV NA DAN 25. 4. 2017

V šolskem letu 2017/18 razpisuje šola 196 prostih mest za vpis v 1. letnik programa gimnazija in 18 mest za program gimnazija(š). Na dan 25. aprila 2017 je v programu gimnazija prijavljenih 229 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 25 kandidatov.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 95 učencev,
 • 119 točk 40 učencev,
 • 118 točk 37 učencev,
 • 117 točk 25 učencev,
 • 116 točk 10 učencev,
 • 115 točk 8 učencev,
 • 114 točk 6 učencev,
 • 113 točk 2 učenca,
 • 112 točk 1 učenec,
 • 110 točk in manj 4 učenci,
 • 1 učenec je brez ocen v bazi podatkov.

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

 • 130 točk je zbralo 18 učencev,
 • 129 točk 4 učencev,
 • 127 točk 1 učenec,
 • 120 točk 2 učenca.