Rezultati splošne mature in mednarodne mature v spomladanskem roku 2017

Na spomladanskem roku splošne mature 2017 so dijaki Gimnazije Bežigrad, OE gimnazija, dosegli odličen uspeh. Maturo je opravljalo 206 dijakov, uspešno jih je izdelalo 203 (98,5 %). Povprečno doseženo število točk je na Gimnaziji Bežigrad v splošnih oddelkih 24,53 (v Sloveniji 20,10) in v športnem oddelku 23,81, število zlatih maturantov 42 (v Sloveniji 260), in število maturantov z vsemi točkami 4 (v Sloveniji 15).

Na spomladanskem roku mednarodne mature 2017 so dijaki Gimnazije Bežigrad, OE mednarodna šola, dosegli odličen uspeh. Maturo je opravljalo 22 dijakov, vsi so bili uspešni (100 %). Povprečno število doseženih točk je 38,6 (od 45), zlatih maturantov je 10, od tega eden z vsemi točkami.

Čestitamo!

Diamantni maturanti skupaj z vodstvom.