Sprejem prvošolcev – “fazaniranje”

Kaj s »fazani«? In zakaj?

Na Gimnaziji Bežigrad ne podpiramo »fazaniranja«. V primeru »fazaniranja« brez izrecnega dovoljenja novinca oziroma novinke in v primeru uporabe škodljivih snovi (npr. alkoholnih flomastrov) bo šola vzgojno ukrepala.

Vedeti moramo, da gre pri »fazaniranju« za obred prehoda in ne za psihično in fizično poniževanje!

Če že pride do označevanja, naj le-to poteka brez nasilja in lahko vključuje le tiste novince, ki se s tem strinjajo. Pri tem ne uporabljajte sredstev, ki niso namenjena stiku s kožo in imajo morda nevarne toksikološke lastnosti. Nasilno označevanje bo policija obravnavala kot prekršek, Gimnazija Bežigrad pa kot težjo kršitev šolskega reda.

Dijaki popisovanje teles doživljajo kot obred, gre za neke vrste novodobni iniciacijski ritual, ki je značilen za mnoge kulture. Pri obredu prehoda gre za vključevanje posameznikov v odraslo skupnost oziroma za prehod iz enega družbenega položaja v drugega. Obredi so značilni za življenjsko obdobje med 12 in 16 letom starosti, ko mladostnike sprejemajo v svet odraslih. Takrat novince skozi preizkušnjo učvrstijo v svet nove skupnosti. V preteklosti so bili to simbolni posegi v telo (ureznine, tetovaže idr.). V sodobni družbi pa ob prehodu v srednjo šolo starejši dijaki posegajo tudi po flomastrih. Ob označevanju ne smemo pozabiti na mejo, ko se spremeni v poniževanje.

(Povzeto po poročilu NIJZ (2017) in intervjuju s prof. dr. Rajkom Muršičem, Delo, torek, 26. avgusta, 2014, str. 5)

Na Gimnaziji Bežigrad imamo v ta namen organiziran dogodek v oktobru – ‘Krst fazanov’.

Vodstvo in učitelji Gimnazije Bežigrad