Vpis v 1. letnik

 STANJE PRIJAV NA DAN 25. 4. 2018

V šolskem letu 2018/19 razpisuje šola 196 prostih mest za vpis v 1. letnik programa gimnazija in 18 mest za program gimnazija(š). Na dan 25. aprila 2018 je v programu gimnazija prijavljenih 222 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 23 kandidatov.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 90 učencev,
 • 119 točk 43 učencev,
 • 118 točk 21 učencev,
 • 117 točk 19 učencev,
 • 116 točk 14 učencev,
 • 115 točk 12 učencev,
 • 114 točk 6 učencev,
 • 113 točk 5 učencev,
 • 112 točk 3 učenci,
 • 111 točk 1 učenec,
 • 110 točk in manj 8 učencev.

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

130 točk je zbralo 8 učencev,

129 točk 5 učencev,

128 točk 4 učenci,

127 točk 1 učenec,

126 točk 1 učenec,

125 točk 3 učenci,

113 točk 1 učenec.

 

STANJE PRIJAV NA DAN 5. 4. 2018

V šolskem letu 2018/19 razpisuje šola 196 prostih mest za vpis v 1. letnik programa gimnazija in 18 mest za program gimnazija(š). Na dan 5. aprila 2018 je v programu gimnazija prijavljenih 222 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 28 kandidatov.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 91 učencev,
 • 119 točk 41 učencev,
 • 118 točk 21 učencev,
 • 117 točk 17 učencev,
 • 116 točk 14 učencev,
 • 115 točk 13 učencev,
 • 114 točk 6 učencev,
 • 113 točk 5 učencev,
 • 112 točk 3 učenci,
 • 111 točk 1 učenec,
 • 110 točk in manj 10 učencev.

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

130 točk je zbralo 7 učencev,

129 točk 5 učencev,

128 točk 4 učenci,

127 točk 3 učenci,

126 točk 1 učenec,

125 točk 4 učenci,

117 točk 1 učenec,

115 točk 1 učenec,

114 točk 1 učenec,

113 točk 1 učenec.