Uradne ure med letnimi počitnicami/School office hours during the summer break

Med letnimi počitnicami bo šola imela uradne ure po naslednjem razporedu. Med uradnimi urami bodo informacije dosegljive v referatu za dijake ali v tajništvu./ During the summer break the school office hours will be as follows:

Datum/ Date Uradne ure/ Office hours Prostor/ Office
2. – 20. 7. 2018 9.00 do 12.00 Referat za dijake v pritličju/

Student services – ground floor

23. – 31. 7. 2018

15. 8. 2018

Zaprta šola/ School closed
URADNE URE PO DNEVIH
1. 8. in/and 8. 8. 2018 9.00  do 12.00 Tajništvo 2. nadstropje

School secretary’s office – 2nd floor

14. 8. in/and 16. 8. 2018 9.00 do 12.00 Referat za dijake v pritličju

Student services – ground floor

20. – 31. 8. 2018 9.00 do 12.00 Referat za dijake v pritličju

Student services – ground floor

 

Vodstvo šole