Nemška jezikovna diploma – Deutsche Sprachdiplom

Letošnje leto je bilo za dijake, ki so opravljali DSD II diplomo (Nemško jezikovno diplomo), najbolj uspešno do sedaj, saj je kar 25 dijakov od 30 pridobilo diplomo na nivoju C1.