Obvestilo maturantom

Razglasitev rezultatov mature bo v četrtek, 11. 07. 2019, ob 11.00 uri v telovadnici šole.

V kolikor maturitetnega spričevala ne boste prevzeli osebno, mora prevzemnik prinesti vaše pisno pooblastilo (notarska overitev ni potrebna).

Šola bo v času od 17. 07. do 06. 08. 2019 zaprta. Če boste potrebovali spričevalo za vpis na fakulteto, ga v teh dnevih ne boste mogli prevzeti, ostale dneve pa ga lahko prevzamete v času uradnih ur (obvestilo o uradnih urah bo objavljeno na spletni strani).

Karin Jerman, tajnica ŠMK