Obvestilo za bodoče dijake 1. letnika

 V šolskem letu 2019/20 bomo imeli v 1. letniku poleg že ob vpisu oblikovanega športnega oddelka v programu gimnazija naslednje oddelke:

– oddelke z začetno nemščino

– oddelek z začetno španščino

– oddelek z nadaljevalno nemščino

– kombiniran oddelek z začetno nemščino in nadaljevalno francoščino

– kombiniran oddelek z začetno nemščino in začetno španščino

– kombiniran oddelek z začetno francoščino in nadaljevalno nemščino

– matematični oddelek (2. tuji jezik: začetna nemščina/nadaljevalna nemščina)

Dijaki v kombiniranih oddelkih in matematičnem oddelku bodo deljeni pri 2. tujem jeziku.