Napovednik

9. 11. – Državno tekmovanje iz logike

11. – 17. 11. – Mednarodna izmenjava – Figueres, Španija

11. 11. – Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 2. letnik; Šolsko tekmovanje ACM Bober

12. 11. – Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje