O knjižnici

V knjižnici imamo raznovrstna gradiva za šolo in prosti čas.

 ZA ŠOLO:

 • učbenike, tudi učbeniški sklad
 • leposlovje za domače branje
 • priročnike: leksikone, slovarje, enciklopedije …
 • revije za učenje tujih jezikov
 • neknjižno gradivo: ◦CD-je
 • DVD-je
 • videokasete …

ZA PROSTI ČAS:

 • leposlovje: slovensko in tuje
 • priročnike: leksikone, slovarje, enciklopedije …
 • revije: slovenske in tuje
 • neknjižno gradivo: ◦CD-je
 • DVD-je…

DRUGE DEJAVOSTI KNJIŽNICE:

 • medknjižnična izposoja,
 • izvajanje bibliopedagoških ur, tudi v povezavi z različnimi predmeti,
 • sodelovanje v medpredmetnih povezavah,
 • sodelovanje pri projektih in projektnem tednu
 • kulturne prireditve…