Kontakt

Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana

p.p. 2504, 1001 Ljubljana

Telefon: 01 300 04 17

Elektronska pošta: knjiznica@gimb.org

Urnik: Knjižnica je odprta vsak dan pouka od ponedeljka do četrtka od 7.00 do 17.00, ob petkih do 15.00

V času posebnih dejavnosti (projektni in športni dnevi, kulturne prireditve, izpiti…) je urnik šolske knjižnice prilagojen tem dejavnostim.

V času počitnic je knjižnica zaprta. Gradivo je mogoče vrniti po pošti. Datum vračila je v tem primeru datum poštnega žiga.