Projektni dnevi

Projektni dnevi 2018/2019

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK – DIGITALNA ODVISNOST

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pri tem pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako nas je vodil vzgojni načrt šole.

Letošnja izbrana tema je Digitalna odvisnost s ciljem osveščati dijake o tej pogosti nekemični zasvojenosti.

3. A – Poročilo o delu, film

3. B – Film

3. C – Projektna naloga

3. D – Poročilo o delu, film

3. E – Poročilo o delu, film

3. F – Film

3. G – Poročilo o delu

 

Projektni dnevi 2017/2018

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – VESOLJE

Tudi letos smo v okviru projektnega dneva za 1. letnik, ki je potekal 13. marca 2018, raziskovali vesolje. Nekaj utrinkov z delavnic in izdelke dijakov si lahko ogledate spodaj.

Kratke predstavitve delavnic 

Galerija 

Izdelki dijakov

 

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK – REFORMACIJA  

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pri tem pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako so nas vodili tudi učni načrti za 3. letnik pri več predmetih.

Letošnja izbrana tema je Reformacija, s ciljem osveščati pa tudi obeležiti 500-letnico začetka reformacije.

 1. Tisk v času reformacije in po njej, izdelava črk, črnila in tiskarske preše – 3. a razred
 2. Čarovništvo v času reformacije (intervju) – 3. b razred
 3. Književnost v času reformacije na slovenskih tleh – 3. c razred
 4. Reformacija (predstavitev) – 3. d razred
 5. Po sledeh reformatorjev v Ljubljani (vodič, video) – 3. e razred
 6. Tour de Trubarjevi kraji – 3. f razred
 7. Odmev reformacije v evropski književnosti – 3. g razred
 8. Reformacija (video)- 3. h razred
 9. Protireformacija na Slovenskem – 3. š razred

 

 

 

Projektni dnevi 2016/2017

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – VESOLJE  

15. in 16. marca 2017 sta potekala projektna dneva, kjer so dijaki na delavnicah z različnih predmetnih področij, ki so jih pripravili učitelji, spoznavali in odkrivali vesolje. Planeti, lune, zvezde in zanimivi pojavi v našem Osončju, življenje in težave astronavtov, življenju v breztežnostnem prostoru in življenju v vesolju nasploh so le nekatere izmed tem, ki smo se jih dotaknili. Izvedeli smo, kako so nebesne pojave v preteklosti poskušali razložiti matematiki, fiziki in filozofi, kako je neskončnost in skrivnostnost vesolja navdihovala različne glasbene in literarne ustvarjalce ter tudi sami poleteli na krilih domišljije.

Kratke predstavitve delavnic 

Galerija

Izdelki dijakov

 

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK – TRAJNOSTNI TURIZEM

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pri tem pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako so nas vodili tudi učni načrti za 3. letnik pri več predmetih.

Letošnja izbrana tema je trajnostni turizem s ciljem obeležiti mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, ki ga je za leto 2017 izbrala Generalna skupščina Združenih narodov. Resolucija, ki so jo sprejeli, »prepoznava pomen mednarodnega turizma s poimenovanjem mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu« (povzeto po Turistični tiskovni agenciji).

5. Trajnostni razvoj Bleda – 3. E razred
8. Kolesarske poti – 3. Š razred

 

Projektni dnevi 2015/2016

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – VESOLJE

Letošnja projektna dneva sta bila posvečena odkrivanju VESOLJA.

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK – SVETLOBA

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pri tem pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako so nas vodili tudi učni načrti za 3. letnik pri več predmetih.
Letošnja izbrana tema je Svetloba s ciljem osveščati pa tudi obeležiti leto 2015 kot mednarodno leto svetlobe. Način dela naj bo čim samostojnejše delo dijakov v vseh fazah projektnega dela.

 1. Pridobivanje energije iz svetlobe – 3.A razred
 2. Svetloba skozi čas – 3.B razred
 3. Project Light – 3.C razred
 4. Sonce (revija) – 3.D razred
 5. Od fotona do umetnosti (slika 1, slika 2) – 3.E razred
 6. Vpliv svetlobe v umetnosti (uvod k filmu, film) – 3.F razred
 7. Kaj je svetloba (film) – 3.G razred
 8. Svetlobno onesnaževanje – 3.Š razred

Projektni dnevi 2014/2015

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – AFRIKA

Projektna dneva AFRIKA sta bila namenjena odkrivanju in odstiranju, spoznavanju in razumevanju ter ozaveščanju  povezanosti in raznolikosti med evropsko in afriško kulturo z namenom spodbujanja medkulturne strpnosti.

V dveh dneh so dijaki preko delavnic različnih predmetnih področij spoznali utrinke Afrike, ki so osvetlili bogato deželo, kulturo in zgodovino.

Vabimo vas, da si ogledate utrinke.

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK – PRVA SVETOVNA VOJNA

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pri tem pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako so nas vodili tudi učni načrti za 3. letnik pri več predmetih.
Letošnja izbrana tema je Prva svetovna vojna s ciljem osveščati pa tudi obeležiti 100-letnico začetka prve svetovne vojne. Način dela naj bo čim samostojnejše delo dijakov v vseh fazah projektnega dela.

 1. Slovenski narod (časopis) – 3.A razred
  Prva svetovna vojna (film) – 3.A razred
 2. Prva svetovna vojna – 3.B razred
 3. Soška fronta – 3.C razred
 4. Življenje na fronti – 3.D razred
 5. Prva Na Fejsu (slika) – 3.E razred
 6. Domov – 3.F razred
 7. Memoarji vojaka Martina Kavčiča – 3.G razred
 8. Kočevski medved (časopis) – 3.Š razred