Stanje prijav za vpis v prvi letnik 2020/2021

Na dan 1. 6. 2020 je v programu gimnazija prijavljenih 261 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 22 kandidatov.

Letos imamo na programu gimnazija razpisanih 196 mest, na programu športna gimnazija pa 18 mest. Ker po vsej verjetnosti letos v 1. letniku ne bomo imeli ponavljalcev, želimo v 1. letnik v program gimnazija vpisati vsaj 210 kandidatov (30 dijakov na oddelek), v program športna gimnazija pa 22 kandidatov.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 88 učencev,
 • 119 točk 47 učencev,
 • 118 točk 35 učencev,
 • 117 točk 24 učencev,
 • 116 točk 16 učencev,
 • 115 točk 9 učencev,
 • 114 točk 13 učencev,
 • 113 točk 3 učenci,
 • 112 točk 5 učencev,
 • 110 točk in manj 21 učencev.

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

130 točk je zbralo 11 učencev,

129 točk 4 učenci,

128 točk 1 učenec,

126 točk 2 učenca,

125 točk 1 učenec,

124 točk 1 učenec,

120 točk 1 učenec,

111  točk 1 učenec.

 

Na dan 28. 5. 2020 je v programu gimnazija prijavljenih 263 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 21 kandidatov.

Letos imamo na programu gimnazija razpisanih 196 mest, na programu športna gimnazija pa 18 mest. Ker po vsej verjetnosti letos v 1. letniku ne bomo imeli ponavljalcev, želimo v 1. letnik v program gimnazija vpisati vsaj 210 kandidatov (30 dijakov na oddelek), v program športna gimnazija pa 22 kandidatov.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 88 učencev,
 • 119 točk 47 učencev,
 • 118 točk 35 učencev,
 • 117 točk 23 učencev,
 • 116 točk 17 učencev,
 • 115 točk 9 učencev,
 • 114 točk 13 učencev,
 • 113 točk 3 učenci,
 • 112 točk 7 učencev,
 • 110 točk in manj 21 učencev.

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

130 točk je zbralo 11 učencev,

129 točk 4 učenci,

128 točk 1 učenec,

126 točk 1 učenec,

125 točk 1 učenec,

124 točk 1 učenec,

120 točk 1 učenec,

111  točk 1 učenec.

Na dan 27. 5. 2020 je v programu gimnazija prijavljenih 265 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 21 kandidatov.

Letos imamo na programu gimnazija razpisanih 196 mest, na programu športna gimnazija pa 18 mest. Ker po vsej verjetnosti letos v 1. letniku ne bomo imeli ponavljalcev, želimo v 1. letnik v program gimnazija vpisati vsaj 210 kandidatov (30 dijakov na oddelek), v program športna gimnazija pa 22 kandidatov.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 88 učencev,
 • 119 točk 47 učencev,
 • 118 točk 35 učencev,
 • 117 točk 23 učencev,
 • 116 točk 17 učencev,
 • 115 točk 9 učencev,
 • 114 točk 13 učencev,
 • 113 točk 3 učenci,
 • 112 točk 7 učencev,
 • 110 točk in manj 23 učencev.

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

130 točk je zbralo 11 učencev,

129 točk 4 učenci,

128 točk 1 učenec,

126 točk 1 učenec,

125 točk 1 učenec,

124 točk 1 učenec,

120 točk 1 učenec,

111  točk 1 učenec.

Na dan 25. 5. 2020 je v programu gimnazija prijavljenih 268 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 21 kandidatov.

Letos imamo na programu gimnazija razpisanih 196 mest, na programu športna gimnazija pa 18 mest. Ker po vsej verjetnosti letos v 1. letniku ne bomo imeli ponavljalcev, želimo v 1. letnik v program gimnazija vpisati vsaj 210 kandidatov (30 dijakov na oddelek), v program športna gimnazija pa 22 kandidatov.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 88 učencev,
 • 119 točk 47 učencev,
 • 118 točk 35 učencev,
 • 117 točk 23 učencev,
 • 116 točk 17 učencev,
 • 115 točk 9 učencev,
 • 114 točk 16 učencev,
 • 113 točk 3 učenci,
 • 112 točk 7 učencev,
 • 110 točk in manj 23 učencev.

 

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

130 točk je zbralo 11 učencev,

129 točk 4 učenci,

128 točk 1 učenec,

126 točk 1 učenec,

125 točk 1 učenec,

124 točk 1 učenec,

120 točk 1 učenec,

111  točk 1 učenec.

 

Vsem kandidatom, ki imate Prijavo za vpis v 1. letnik na Gimnaziji Bežigrad, smo 20. 5. 2020 poslali obvestilo po redni pošti. Če pošte v naslednjih dneh ne boste prejeli, prosimo, kontaktirajte šolo.

Obvestilo o prenosu prijav

Zaradi epidemije koronavirusa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo nov rokovnik prijavno-vpisnega postopka za vpis v srednje šole. Prenos prijav je tako podaljšan do 16. junija 2020 do 14. ure. Učenci, ki bi želeli prenesti prijavo iz Gimnazije Bežigrad na drugo šolo, bodo morali izpolniti obrazec o prenosu prijave in ga poslati po e-mailu na naslov šolske svetovalne službe: marija.dominko@gimb.org, ki bo na podlagi obrazca, podpisanega s strani učenca in staršev, posredovala prijavo na šolo, na katero jo učenec želi prenesti. Prav tako lahko do tega datuma prenesejo prijavo na Gimnazijo Bežigrad učenci, ki imajo prijavo na drugi šoli, vendar morajo v tem primeru obrazec poslati na svetovalno službo šole, na kateri imajo prijavo.

Na spletni strani MIZŠ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, boste pod »Stanje prijav na današnji dan« našli vse sproti osvežene informacije o stanju prijav na vseh srednjih šolah.

STANJE PRIJAV

Na dan 11. 5. 2020 je v programu gimnazija prijavljenih 270 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 21 kandidatov.

Letos imamo na programu gimnazija razpisanih 196 mest, na programu športna gimnazija pa 18 mest. Ker po vsej verjetnosti letos v 1. letniku ne bomo imeli ponavljalcev, želimo v 1. letnik v program gimnazija vpisati vsaj 210 kandidatov (30 dijakov na oddelek), v program športna gimnazija pa 22 kandidatov.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 88 učencev,
 • 119 točk 47 učencev,
 • 118 točk 35 učencev,
 • 117 točk 23 učencev,
 • 116 točk 17 učencev,
 • 115 točk 9 učencev,
 • 114 točk 17 učencev,
 • 113 točk 3 učenci,
 • 112 točk 7 učencev,
 • 110 točk in manj 24 učencev.

 

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

130 točk je zbralo 11 učencev,

129 točk 4 učenci,

128 točk 1 učenec,

126 točk 1 učenec,

125 točk 1 učenec,

124 točk 1 učenec,

120 točk 1 učenec,

111  točk 1 učenec.