Obvestilo za bodoče dijake 1. letnika

V šolskem letu 2020/21 bomo imeli v 1. letniku poleg že ob vpisu oblikovanega športnega oddelka v programu gimnazija naslednje oddelke:

  • oddelke z začetno nemščino,
  • oddelek z začetno španščino,
  • oddelek z nadaljevalno nemščino,
  • kombiniran oddelek z začetno španščino in nadaljevalno francoščino,
  • kombiniran matematični oddelek z začetno nemščino in splošni oddelek z začetno francoščino.

Dijaki v kombiniranih oddelkih bodo deljeni pri 2. tujem jeziku, v matematičnem pa tudi pri matematiki.