Uspeh na splošni in mednarodni maturi v šolskem letu 2020/2021

Na spomladanskem roku splošne mature 2021 je celotno maturo opravljalo 211 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE gimnazija. Vsi dijaki (100 %) so maturo uspešno popravili. Povprečno doseženo število točk je na Gimnaziji Bežigrad v splošnih oddelkih 25,72 (v Sloveniji 20,99) in v športnem oddelku 24,91, število zlatih maturantov 40 (v Sloveniji 302), 5 zlatih maturantov z vsemi točkami (v Sloveniji 15): Žiga Kmecl, Lara Krašovec, Urša Mati Djuraki, Gabrijel Pflaum in Marjetka Zupan.

Največje število točk pri posameznih predmetih so iz naše šole dosegli naslednji dijaki:

Matematika (višja raven – 100 odstotnih točk): Andrej Risteski, Lucija Matijašić;

Fizika (100 odstotnih točk): Gal Zajc;

Kemija (100 odstotnih točk): Urša Mati Djuraki;

Biologija (97 odstotnih točk): Jan Gale, Lara Klemenčič Hansen;

Geografija (97 odstotnih točk): Ema Rijavec.

Na spomladanskem roku mednarodne mature 2021 je maturo opravljalo 43 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE mednarodna šola. V MM oddelku je povprečno število doseženih točk 40,9 (od 45) in 15 zlatih maturantov. V Q oddelku je pri kandidatih, ki so opravljali polno diplomo, povprečno število doseženih točk 35,9 in 6 zlatih maturantov. Med zlatimi maturanti je Lovro Podržaj iz MM oddelka dosegel vseh 45 točk.

Skupaj je na Gimnaziji Bežigrad 61 zlatih in 6 diamantnih maturantov. 

Čestitamo!

Matura 2021: Diamantni in zlati maturanti, vodstvo in učitelji Gimnazije Bežigrad.