Nagovor direktorja Gimnazije Bežigrad

Na Gimnaziji Bežigrad gradimo na dobri tradiciji v zgodovini večkrat preimenovane šole. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je imenovala Srednja naravoslovna šola Ljubljana, pred tem pa I. gimnazija.

Na šoli poleg splošnega gimnazijskega programa izvajamo še programe športne gimnazije, mednarodne mature in mednarodne šole. Naš cilj je, da vse programe izvajamo kakovostno, da spodbujamo in omogočamo ustvarjalnost in razvoj vseh sposobnosti naših dijakov. V ta namen poteka tudi veliko dejavnosti izven pouka. Pri pouku in dejavnostih razvijamo partnerske odnose med učitelji in dijaki s poudarkom na dobri komunikaciji in počutju v šoli, kreativnosti, inovativnosti, socialni ozaveščenosti, kritičnem mišljenju in odgovornosti. Pri tem zelo dobro sodelujemo s starši dijakov.

Dijake pripravljamo na uspešno nadaljevanje izobraževanja. Verjamemo, da na šoli ob zaupanju v svoje sposobnosti spoznajo, da je znanje vrednota.

mag. Ciril Dominko

Direktor Gimnazije Bežigrad