Matura 2023 – Izboljševanje ocen

Maturantje zadnjih dveh generacij se v spomladanskem roku mature 2022 lahko prijavite tudi na izboljševanje ocen maturitetnih predmetov. Prijavite se z obrazcem »Prijava k izpitu« – za vsak predmet morate izpolniti svoj obrazec. Prijavi je potrebno priložiti tudi dokazilo o plačilu v skladu z navodili Državnega izpitnega centra, sicer prijava ni veljavna.

Obrazec: Prijava k izpitu

Prijave na izboljševanje ocen mature morate oddati najkasneje do 29. 3. 2023 po elektronski pošti na naslov prijavanamaturo@gimb.org.

Vse dodatne informacije lahko dobite na naslovu matura@gimb.org

Karin Jerman, tajnica ŠMK SM