Empatija – razstava dijakov 1. letnika 2020/2021

EMPATIJA IN SODOBNA UMETNOST:

RAVNO POSTANEŠ GIMNAZIJEC, PA PRIDE ZNOVA COVID…

Razstava izdelkov dijakov prvega letnika generacije 2020/21 in 3.š

Izdelki, ki si jih lahko ogledate na virtualni razstavi, so nastali v okviru pouka likovne umetnosti. Dijaki so dobili za nalogo, da naredijo likovni izdelek s sredstvi novih tehnologij (IKT) – kot izdelek sodobne umetnosti. To so lahko montaže, videi, time-lapsi, power point prezentacije in podobno.

Glede na posebno situacijo v kateri se je znašla generacija prvih letnikov 2020/21, smo za ožjo tematiko izbrali empatijo v času epidemije. Dijaki so v svojih delih raziskovali kako razumejo empatijo, kako so doživljali epidemijo in kako so skušali v tem času pomagati drug drugemu.

Posebej bi opozorila na izdelke 1.d razreda, ki so nastali v medpredmetnem povezovanju z angleščino (mentorica: prof. Andreja Piškur Vodopivec) in tako predstavijo življenje v epidemiji tako z vizualnega kot tudi z jezikovnega vidika.

Pri projektu so sodelovale tudi nekatere dijakinje iz 3.š.

Na žalost vseh izdelkov nismo mogli uvrstiti na razstavo iz različnih razlogov (tehničnih, prostorskih itd.). Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali in še posebej tistim, ki so se za ta projekt posebej potrudili.

Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujem tudi prof. Manici Habjanič Gaberšek.

Avtorji in avtorice izdelkov se strinjajo z udeležbo na razstavi.

Mentorica: Tanja Mastnak

Art and English_Empathy in times of Covid 19_2020/2021

Danijel Grad, Hana Orožen Vajde, Tibor Volovšek, Aleksej Malevanov, Anastasia Titova, Ester Polak, Karina Perko, Lana Fidler, Maj Vidmar, Maja Kresal, Matic Krušec, Tara Šujica, Alina Jelenič, Gaja Ana Gorenc, Gaja Gluvak, Julija Gornik, Pia Lavrih, Neža Kunič, Zoja Likar, Hanna Yesewzer Tefera, Jan Pastar, Taehee Kang, Nuša Parkelj, Ula Ribičič, Ana Uršič, Katja Obadič, Leo Zalokar, Jakob Šere, Taja Bratovž, Živa Višnjei

Ula Končina Tina Hrastar

 

Špela Krevzl Lana Kovačič