Na Gimnaziji Bežigrad želimo mlade opremiti z ustvarjalnim in uporabnim znanjem, jim nuditi čim širše možnosti, da uveljavijo svoje interese in sposobnosti na vseh področjih dela in življenja; jih vzgojiti v pokončni drži in jim hkrati pokazati, da v tem malem okolju ne živijo sami; jim dopovedati, da ne morejo ostati neobčutljivi za tuje stiske in bolečine;


Spoznajte šoloGimSIS
Navodila za dijake in starše
Instructions for use for students and parents

17.06.2016 Razdeljevanje učbenikov iz učbeniškega sklada
  ... Več

21.06.2016 Spodnja meja sprejetih
Spodnja meja v 1. krogu na Gimnaziji Bežigrad v programu gimnazija je 170 točk z dosežkom na NPZ 164. ... Več