Ure pouka

Pouk poteka večinoma od prve do sedme šolske ure. Obvezne izbirne vsebine, krožki in druge dejavnosti običajno potekajo po pouku. Popoldanski pouk imajo lahko  le dijaki programov mednarodne mature in mednarodne šole.

Dopoldanski pouk:

Šolska ura od  –  do
 0   7.10 –   7.55
 1   8.00 –   8.45
 2   8.50 –   9.35
 3   9.40 –  10.25
Glavni odmor  10.25 – 10.55
 4  10.55 – 11.40
 5  11.45 – 12.30
 6  12.35 – 13.20
 7  13.25 – 14.10

Popoldanski pouk:

Šolska ura od   –  do
 1  14.15 – 15.00
 2  15.05 – 15.50
 3  15.55 – 16.40
 4  16.45 – 17.30

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 7.00 do 17.30, v petek od 7.00 do 14.10.