Raziskovalna dejavnost

Dijaki, ki jih zanima raziskovalno delo na določenem področju, lahko pod vodstvom šolskega in zunanjega mentorja izdelajo nalogo in sodelujejo na tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije. Z uspešno nalogo bodo tekmovali na šolskem, regijskem in državnem tekmovanju.

Koordinatorica raziskovalne dejavnosti je Urška Markun.