Raziskovalna dejavnost

Dijaki, ki jih zanima raziskovalno delo na določenem področju, lahko pod vodstvom šolskega in zunanjega mentorja izdelajo nalogo in sodelujejo na tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije. Z uspešno nalogo bodo tekmovali na šolskem, regijskem in državnem tekmovanju.

Koordinator raziskovalne dejavnosti je prof. Gregor Križ. (gregor.kriz@gimb.org)

Cilji in področja raziskovalnega dela

Cilji:

 • ponuditi mladim možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja;
 • omogočiti mladim, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost;
 • omogočiti mladim, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje;
 • naučiti mlade, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge;
 • naučiti mlade kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja;
 • vzpostaviti sodelovanje med mladimi nadarjenimi raziskovalci ter izobraževalnimi ustanovami in podjetji;
 • omogočiti najboljšim mladim raziskovalcem, da se predstavijo na tekmovanjih oz. srečanjih v mednarodnem prostoru.

Področja:

Dijaki lahko za raziskovanje izberejo eno od vnaprej razpisanih področij:

 1. astronomija ali fizika,
 2. biologija,
 3. biotehnologija, gozdarstvo, kmetijstvo ali veterina,
 4. ekologija z varstvom okolja,
 5. etnologija,
 6. farmacija, medicina ali zdravstvo,
 7. matematika ali logika,
 8. kemija ali kemijska tehnologija,
 9. psihologija ali pedagogika,
 10. ekonomija ali turizem,
 11. geografija ali geologija,
 12. slovenski jezik ali književnost,
 13. filozofija ali sociologija,
 14. zgodovina ali umetnostna zgodovina,
 15. interdisciplinarna področja,1
 16. druga področja,2
 17. elektrotehnika, elektronika in robotika,
 18. arhitektura, gradbeništvo ali promet,
 19. računalništvo ali telekomunikacije,
 20. tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.),
 21. aplikativni inovacijski predlogi in projekti.

1 na interdisciplinarno področje sodijo naloge, katerih vsebina se nanaša na vsaj dve raziskovalni področji in morata biti zapisani na nalogi

2 na tem področju se predstavijo naloge, katerih področje je razpisano na regijskem srečanju (to področje mora na nalogi biti navedeno), ni pa razpisano kot posebno področje v tem razpisu ter mora biti zapisano na nalogi