Učitelji

Gregor Anželj, prof. Informacijske tehnologije, Computer science gregor.anzelj@gimb.org 01 300 04 15
Milan Bahar, prof. Športna vzgoja milan.bahar@gimb.org 01 300 04 15
Marjana Benedik, prof. Fizika marjana.benedik@gimb.org 01 300 04 15                                                                
Milan Bizjan, prof. Športna vzgoja milan.bizjan@gimb.org 01 300 04 15
Dr. Tamara Bosnič Angleški jezik, Nemški jezik tamara.bosnic@gimb.org 01 300 04 15
Savina Brcar, prof. Matematika savina.brcar@gimb.org 01 300 04 15
Dr. Alenka Budihna Angleški jezik alenka.budihna@gimb.org 01 300 04 03
Dr. Saša Cecowski Kemija sasa.cecowski@gimb.org 01 300 04 15
Dragica Cipot Laborant za kemijo dragica.cipot@gimb.org 01 300 04 15
Peter Cizl, prof. Športna vzgoja peter.cizl@gimb.org 01 300 04 15
Irena Česnik, prof. Zgodovina irena.cesnik@gimb.org 01 300 04 09
Vilko Domajnko, prof. Matematika vilko.domajnko@gimb.org 01 300 04 15
Andreja Dover, prof. Geografija andreja.dover@gimb.org 01 300 04 15
Kristina Drnovšek Juteršek, mag. prof. Glasba kristina.drnovsek@gimb.org 01 300 04 15
Mojca Ekart Dvorščak, prof. Španščina mojca.ekart@gimb.org 01 300 04 15
Nina Engelman, prof. Slovenski jezik nina.engelman@gimb.org 01 300 04 15
Špela Frantar, prof. Zgodovina, Sociologija spela.frantar@gimb.org 01 300 04 11
Tanja Gabriel, prof. Angleški jezik, Nemški jezik tanja.gabriel@gimb.org 01 300 04 15
Karmen Goršak, prof. Angleški jezik, Nemški jezik karmen.gorsak@gimb.org 01 300 04 15
Marja Gričar, prof. Kemija marja.gricar@gimb.org 01 300 04 15
Polona Gros Remec, prof. Biologija polona.gros@gimb.org 01 300 04 15
Ana Grozdanić Pavlin, prof. Matematika ana.grozdanic@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Manica Habjanič Gaberšek Glasba manica.habjanic@gimb.org 01 300 04 05
Mag. Hilda Hašaj Tegelj Angleški jezik, Nemški jezik hilda.hasaj@gimb.org 01 300 04 15
Urška Haule Feguš, univ. dipl, fiz. Fizika urska.haule@gimb.org  01 300 04 15
Bojan Hladnik Laborant za fiziko bojan.hladnik@gimb.org 01 300 04 15
Marjeta Hočevar, prof. Slovenski jezik marjeta.hocevar@gimb.org 01 300 04 15
Domen Hren, prof. Športna vzgoja domen.hren@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Janja Jakončič Matematika janja.jakoncic@gimb.org 01 300 04 15
Karin Jerman, prof. Ekonomija karin.jerman@gimb.org 01 300 04 15
Vesna Kern, prof. Sociologija vesna.kern@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Katarina Klajn Slovenščina katarina.klajn@gimb.org 01 300 04 15
Viktor Klampfer, prof. Športna vzgoja viktor.klampfer@gimb.org 01 300 04 15
Marijana Klemenčič Glavica, prof. Slovenski jezik marijana.glavica@gimb.org 01 300 04 15
Nataša Koderman, prof. Nemški jezik natasa.koderman@gimb.org 01 300 04 15
Samo Koler, prof. Slovenski jezik samo.koler@gimb.org 01 300 04 15
Žanna Korošec, prof. Ruski jezik zhanna.korosec@gimb.org 01 300 04 15
Andreja Kos, mag. prof. Psihologija andreja.kos@gimb.org  01 300 04 15
Jasna Kos, prof. Matematika jasna.kos@gimb.org 01 300 04 15
Tanja Kovač Flisar, prof. Angleški jezik, Nemški jezik tanja.kovac@gimb.org 01 300 04 15
Snežna Kožuh Mravljak, prof. Športna vzgoja snezna.kozuh@gimb.org 01 300 04 15
Robert Kralj, univ. dipl. kult. Socialna antropologija robert.kralj@gimb.org 01 300 04 15
Katarina Krapež, mag. prof. Angleščina, Francoščina katarina.krapez@gimb.org 01 300 04 15
Alenka Krejan, prof. Fizika alenka.krejan@gimb.org 01 300 04 15
Gregor Križ, mag. prof. Biologija gregor.kriz@gimb.org 01 300 04 15
Samo Krušič, prof. Slovenski jezik samo.krusic@gimb.org 01 300 04 15
Luka Kukovica, mag. prof. Fizika luka.kukovica@gimb.org 01 300 04 15
Jesika Kustec, pripr. Španščina jesika.kustec@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Katja Kvas Angleški jezik katja.kvas@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Katja Lah Majkić Slovenski jezik katja.lah@gimb.org 01 300 04 15
Veronika Lazarini, prof. Geografija veronika.lazarini@gimb.org 01 300 04 15
Caroline Le Chatal, mag. Francoski jezik caroline.lechatal@gimb.org 01 300 04 15
Mojca Lebar, prof. Zgodovina, Sociologija mojca.lebar@gimb.org 01 300 04 15
Dr. Marko Levačić Filozofija marko.levacic@gimb.org 01 300 04 15
Urška Markun, prof. Matematika urska.markun@gimb.org 01 300 04 22
Dr. Tanja Mastnak Likovna umetnost, Umetnostna zgodovina tanja.mastnak@gimb.org 01 300 04 15
Valentina Maver, prof. Geografija valentina.maver@gimb.org 01 300 04 15
Dr. Mirko Mrčela Angleški jezik mirko.mrcela@gimb.org 01 300 04 13
Dr. Darinka Novak Jerman Psihologija darinka.novak@gimb.org 01 300 04 15, GSM:041 363 523
Jure Okršlar, prof. Športna vzgoja jure.okrslar@gimb.org 01 300 04 15
Mojca Osvald, prof. Slovenski jezik mojca.osvald@gimb.org 01 300 04 15
Barbara Ovsenik Dolinar, prof. Nemški jezik barbara.ovsenik@gimb.org 01 300 04 15
Dr. Ana Pavlič Španski jezik ana.pavlič@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Marino Pavletič Matematika marino.pavletic@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Brigita Peklaj Angleščina brigita.peklaj@gimb.org 01 300 04 15
Gašper Pernek, mag. prof. Kemija gasper.pernek@gimb.org 01 300 04 15
Maja Petričić Štritof, prof. Angleški jezik maja.petricic@gimb.org 01 300 04 15
Anja Pirc, prof. Športna vzgoja anja.pirc@gimb.org 01 300 04 15
Dr. Jernej Pirnat Zgodovina jernej.pirnat@gimb.org 01 300 04 15
Andreja Piškur Vodopivec, prof. Angleški jezik andreja.piskur@gimb.org 01 300 04 15
Tjaša Poznanovič Omers, prof. Slovenski jezik tjasa.poznanovic@gimb.org 01 300 04 15
Gregor Potokar, prof. Zgodovina gregor.potokar@gimb.org 01 300 04 15
Monika Rebernišek, mag. prof.

Matematika

Tajnica ŠMK

monika.rebernisek@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Urška Rihtaršič Matematika urska.rihtarsic@gimb.org 01 300 04 15
Mag. mag. Marko Savić Ekonomija marko.savic@gimb.org 01 300 04 15
Sabina Sovinc, prof. Športna vzgoja sabina.sovinc@gimb.org 01 300 04 15
Michael Steber, tuji učitelj Nemški jezik michael.steber@gimb.org 01 300 04 15
Nives Syed Mihelič, prof. Angleščina, Francoščina nives.syed@gimb.org 01 300 04 15
Špela Ševerkar, univ. dipl. psih. Psihologija spela.severkar@gimb.org 01 300 04 14
Breda Škedelj, mag. prof. Biologija breda.skedelj@gimb.org 01 300 04 15
Andreja Šolar, prof. Glasba andreja.solar@gimb.org 01 300 04 15
Dr. Viljenka Škorjanec Šnuderl Zgodovina viljenka.skorjanec@gimb.org 01 300 04 15
Metka Škornik, prof. Biologija metka.skornik@gimb.org 01 300 04 15
Mateja Špacapan, prof. Francoski jezik mateja.spacapan@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Marko Štempihar Filozofija marko.stempihar@gimb.org 01 300 04 15
Dr. Igor Kristian Štern Kemija  igor.stern@gimb.org 01 300 04 15
Andrej Šuštaršič, univ. dipl. ing. elektr. Informatika andrej.sustarsic@gimb.org 01 300 04 15
Špela Tola, prof. Matematika spela.tola@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Tomaž Tomažin Likovna umetnost, Visual arts tomaz.tomazin@gimb.org 01 300 04 15
William Tomford, tuji učitelj Angleščina william.tomford@gimb.org 01 300 04 15
Špela Tršek, prof. Kemija spela.trsek@gimb.org 01 300 04 15
Barbara Vencelj, prof. Kemija barbara.vencelj@gimb.org 01 300 04 15
Marjeta Vidmar, prof. Geografija marjeta.vidmar@gimb.org 01 300 04 15
Sonja Vindiš Laborant za biologijo sonja.vindis@gimb.org 01 300 04 15
Daniela Vlačić, prof. Biologija daniela.vlacic@gimb.org 01 300 04 15
Nika Zadravec, prof. Slovenščina nika.zadravec@gimb.org 01 300 04 15
Žužana Zajtl, prof. Nemški jezik zuzana.zajtl@gimb.org 01 300 04 15
Sebastjan Zamuda, prof. Fizika sebastjan.zamuda@gimb.org 01 300 04 15
Mag. Jurij Železnik Informatika jurij.zeleznik@gimb.org 01 300 04 15
Aleksandra Žerjav, prof. Angleški jezik aleksandra.zerjav@gimb.org 01 300 04 15