Administrativno in tehnično osebje

Administrativno osebje

Sonja Kraškovic Poslovna sekretarka
Polona Šerko Administratorka
Nadja Štucin Računovodkinja
Tamara Vončina Knjigovodkinja

Vzdrževalec učne tehnologije

Marcel Belec


Tehnično osebje

Bakše Lili Čistilka
Begić Mirela Čistilka
Begić Šehrezada Čistilka
Čilović  Dino Hišnik
Čilović Harun Hišnik
Dakić Slađana Čistilka
Dević Ljiljana Čistilka
Ficker Mirjam Čistilka
Kantarević Ferida Čistilka
Mežnar Marjana Čistilka
Mikača Jovanka Čistilka
Velić Senada Čistilka
Zadravec Bogdana Čistilka