Krožki in interesne dejavnosti

Krožki, interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja in šolski dogodki 2022/23

DEJAVNOST MENTOR/ICA
Matematični krožek za 1. letnik Urška Markun
Matematični krožek za 2. letnik Špela Tola
Matematični krožek za 3. in 4. letnik Vilko Domajnko
Urice matematike na mednarodnih tekmovanjih Vid Kavčič
Priprave na tekmovanje iz finančne matematike in statistike Lara Krašovec
Ustvarjalni krožek Valentina Maver
Priprave na geografsko tekmovanje Valentina Maver
Prva pomoč Valentina Maver
Medgeneracijsko branje Savina Zwitter Valentina Maver
Ekokrožek Valentina Maver
EPAS Valentina Maver
Priprave na tekmovanje iz kemije za Preglove plakete – 1. letnik Saša Cecowski
Priprave na tekmovanje iz kemije za Preglove plakete – 2. letnik Karmen Krašna Otrin
Priprave na tekmovanje iz kemije za Preglove plakete – 3. letnik Gašper Pernek
Priprave na tekmovanje iz kemije za Preglove plakete – 4. letnik Nataša Junež
Priprava na kemijsko olimpijado Jan Jelen (zunanji sodelavec),

Barbara Vencelj (koordinatorka)

Priprava na tekmovanje iz naravoslovja Marja Gričar
Priprave na tekmovanje iz naravoslovja – biološki del Polona Gros Remec
Biološki krožek Daniela Vlačić, Gregor Križ, Metka Škornik
Priprave na tekmovanje,

1.  skupina za 1. letnik

Monika Vidmar

(če bo zanimanje)

Priprave na tekmovanje iz fizike,

1.  skupina za 2. letnik

Marjana Benedik
Priprave na tekmovanje iz fizike,

2.  skupina

Alenka Krejan
Izbrana poglavja za tekmovanje iz fizike v 3. skupini Samo Krejan
Priprave na tekmovanje iz fizike,

3.  skupina

Ciril Dominko
Astronomski krožek Sebastjan Zamuda
Go krožek Sebastjan Zamuda
Psihološki krožek Ajda Erjavec, Darinka Novak Jerman
Likovni krožek Tomaž Tomažin
Fotografski krožek Tomaž Tomažin
Pevski zbor Kristina Drnovšek
Pogovorni krožek Marko Štempihar, Samo Krušič
Vtikač – šolski časopis Mojca Osvald
Bralni krožek Nika Zadravec
Bralni krožek Mojca Osvald
Bralni krožek Katja Lah Majkić
Bralni krožek Marjeta Hočevar
Slovenščina ima dolg jezik Katja Lah Majkić
Krožek filmske kritike Kristian Božak Kavčič (zunanja)

Samo Krušič

Filmski krožek Anja Banko (zunanja)

Samo Krušič

Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2. stopnja Tjaša Poznanovič Omers
Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 3. stopnja Samo Koler
ŠILA Zunanji

Samo Koler

Razmišljanje po de Bonu Mojca Osvald
Lutkovni krožek Valentina Maver, Nina Engelman, Marijana Klemenčič Glavica
Literarni krožek Maja Milošević (zunanji),

Samo Krušič

Nemščina v vsakdanu (situacije in pogovori) –  širjenje besedišča Barbara Ovsenik Dolinar
Odbojka Viktor Klampfer
MEPI (mednarodno priznanje za mlade) Anja Pirc

Daniela Vlačić

Plesna skupina Gimbo Marjana Brenčič Jenko/zunanji
Nogomet Peter Cizl
Frizbi Zunanji
Debatni krožek Matija Pušnik (zunanji)
Krožek Kamišibaj Tamara Bosnič
DELF A1 Junior Caroline Le Chatal
DELF A2 Junior Caroline Le Chatal
DELF B1 Junior Caroline Le Chatal
DELF B2 Junior Caroline Le Chatal
MUN Andreja Piškur Vodopivec

Irena Česnik

KITAJŠČINA Min Wang