Oddelek z drugim tujim jezikom nadaljevalna španščina

Pouk nadaljevalne španščine pripravljamo za učenke in učence, ki so se z jezikom že srečali v osnovni šoli, na jezikovnih tečajih ali imajo morda znanje španščine iz kroga družine. Predznanje, ki je potrebno za uspešno nadaljevanje s poukom v nadaljevalni skupini v prvem letniku naše gimnazije, je osnovno, zajema naj torej osnovni nabor besedišča in slovnice, zmožnost osnovnega sporazumevanja v ustni in pisni obliki, poznavanje osnovnih kulturno civilizacijskih vsebin in značilnosti špansko govorečih držav. Učbenik, ki ga uporabljamo pri nadaljevalni španščini, je enak tistemu v začetni skupini, več je prostora in časa za nadgradnjo. Pristop in vsebina ur sta prilagojena skupini, saj veliko vsebin učenci že vsaj delno poznajo, ritem usvajanja snovi je tako lahko hitrejši in omogoča nekoliko večji poudarek na ustnem izražanju v španščini, saj so nadaljevalne skupine navadno manj številčne.

Odločitev učencev, ki predznanje španščine že imajo, da se pridružijo nadaljevalni skupini, se izkaže kot pravilna, saj pri pouku uspešno opravljajo obveznosti in aktivno sodelujejo. Predvsem pa je pomembna prisotnost motivacije in želje za učenje španščine.