DELF – francoska jezikovna diploma

V sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji, smo na Gimnaziji Bežigrad odprli center za opravljanje pisnih in ustnih preizkusov za certifikat DELF Junior. Certifikat DELF Junior zajema skupinski in individualni preizkus, ki preverja štiri jezikovne spretnosti. Opravlja se ga lahko na nivojih A1, A2, B1 in B2.

Preizkusi DELF so enkratna priložnost za mlade, da pokažejo svoje znanje francoskega jezika in da so nagrajeni za svoje delo v času šolanje. Potrdila DELF so priznana po celem svetu in mlade pridobijo diplomo z doživljenjsko veljavo. Poleg tega zagotavljajo tudi uradno dokazilo o mladih jezikovnih sposobnostih na področju francoskega jezika, kar jim pride prav pri vpisovanju na študij na univerzah v frankofonskih državah ali pri bodočih delodajalcih.

Vsebina izpita je prilagojena načinu življenja mladostnikov in njihovim področjem zanimanja. Učitelj bo mlade usmeril k tisti različici potrdila, ki jim ustreza.

Mladi bodo opravili dva preizkusa :

  • skupinski preizkus, ki je sestavljen iz slušnega razumevanja, bralnega razumevanja in pisnega izražanja ter
  • individualni preizkus, ki je sestavljen iz ustnega izražanja in interakcije.

DELF je preizkus, ki ocenjuje sposobnost komunikacije s francoskimi govorci tako v pisni kot ustni obliki. Pri vsaki nalogi so mladi postavljeni v realno situacijo.