Matura

Zaključek izobraževanja po programu gimnazija –

SPLOŠNA MATURA

Spoštovani maturanti!

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča štiri letnike izobraževanja in opravi maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov.

Na Gimnaziji Bežigrad omogočamo pripravo na maturo iz naslednjih izbirnih predmetov: nemščina, francoščina, fizika, biologija, kemija, informatika, geografija, zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, umetnostna zgodovina in ekonomija.