Stanje prijav

Stanje prijav za šolsko leto 2021/2022

Na Gimnaziji Bežigrad imamo letos v programu gimnazija razpisanih 196 mest (2 mesti na oddelek sta namenjeni morebitnim ponavljalcem), v programu športna gimnazija pa 18 mest (4 mesta za ponavljalce). Ker po vsej verjetnosti letos v 1. letniku ne bomo imeli ponavljalcev, želimo v 1. letnik v program gimnazija vpisati vsaj 210 kandidatov (30 dijakov na oddelek), v program športna gimnazija pa 22 kandidatov.

Na dan 2. 4. 2021 je v programu gimnazija prijavljenih 277 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 45 kandidatov.

Na dan 22. 4. 2021 je v programu gimnazija prijavljenih 228 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 27 kandidatov.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 109 učencev,
 • 119 točk 50 učencev,
 • 118 točk 40 učencev,
 • 117 točk 15 učencev,
 • 116 točk 4 učenci,
 • 115 točk 3 učenci,
 • 114 točk 2 učenca,
 • 113 točk 1 učenec,
 • 112 točk 1 učenec,
 • 110 točk in manj 3 učenci.

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

 • 130 točk je zbralo 12 učencev,
 • 129 točk 8 učencev,
 • 128 točk 3 učenci,
 • 127 točk 1 učenec,
 • 125 točk 1 učenec,
 • 124 točk 1 učenec,
 • 110  točk 1 učenec.