Stanje prijav

STANJE PRIJAV NA DAN 25. 4. 2022

Na Gimnaziji Bežigrad imamo letos na programu gimnazija razpisanih 196 mest (2 mesti na oddelek sta namenjeni morebitnim ponavljalcem), na programu športna gimnazija pa 18 mest (4 mesta za ponavljalce). Ker po vsej verjetnosti letos v 1. letniku ne bomo imeli ponavljalcev, želimo v 1. letnik v program gimnazija vpisati vsaj 210 kandidatov (30 dijakov na oddelek), v program športna gimnazija pa 22 kandidatov.

Na dan 4. 4. 2022 je bilo v programu gimnazija prijavljenih 232 kandidatov, v programu športna gimnazija pa 28 kandidatov.

Na dan 25. 4. 2022 je v programu gimnazija trenutno prijavljenih 224 kandidatov, v programu športna gimnazija pa 25 kandidatov.

 Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 126 učencev,
 • 119 točk 44 učencev,
 • 118 točk 36 učencev,
 • 117 točk 7 učencev,
 • 116 točk 3 učencev,
 • 115 točk 4 učencev,
 • 112 točk 2 učenca,
 • 111 točk 1 učenec,
 • 93 točk 1 učenec.

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

 • 130 točk je zbralo 13 učencev,
 • 129 točk 6 učencev,
 • 128 točk 3 učenci,
 • 127 točk 2 učenca,
 • 126 točk 1 učenec.