Stanje prijav

Informacije za šolsko leto 2024/25 bodo objavljene ob vpisnem postopku.