Stanje prijav

Na Gimnaziji Bežigrad imamo letos na programu gimnazija razpisanih 196 mest, na programu športna gimnazija pa 18 mest. Ker po vsej verjetnosti letos v 1. letniku ne bomo imeli ponavljalcev, želimo v 1. letnik v program gimnazija vpisati vsaj 210 kandidatov (30 dijakov na oddelek), v program športna gimnazija pa 22 kandidatov.

Na dan 11. 5. 2020 je bilo v programu gimnazija prijavljenih 270 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 21 kandidatov.

Na dan 16. 6. 2020 je v programu gimnazija trenutno prijavljenih 229 kandidatov, v programu gimnazija(š) pa 22 kandidatov.

Zaradi epidemije koronavirusa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo nov rokovnik prijavno-vpisnega postopka za vpis v srednje šole. Prenos prijav je tako podaljšan do 16. junija 2020 do 14. ure. Učenci, ki bi želeli prenesti prijavo iz Gimnazije Bežigrad na drugo šolo, bodo morali izpolniti obrazec o prenosu prijave in ga poslati po e-mailu na naslov šolske svetovalne službe: marija.dominko@gimb.org, ki bo na podlagi obrazca, podpisanega s strani učenca in staršev, posredovala prijavo na šolo, na katero jo učenec želi prenesti. Prav tako lahko do tega datuma prenesejo prijavo na Gimnazijo Bežigrad učenci, ki imajo prijavo na drugi šoli, vendar morajo v tem primeru obrazec poslati na svetovalno službo šole, na kateri imajo prijavo.

Program gimnazija

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 • 120 točk je zbralo 87 učencev,
 • 119 točk 46 učencev,
 • 118 točk 35 učencev,
 • 117 točk 23 učencev,
 • 116 točk 15 učencev,
 • 115 točk 9 učencev,
 • 114 točk 6 učencev,
 • 113 točk 1 učenec,
 • 112 točk 2 učenca,
 • 110 točk in manj 5 učencev.

Program gimnazija(š)

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke in število točk iz športnih dosežkov (največje možno število točk je 130) je trenutno stanje med kandidati za program gimnazija(š) naslednje:

 • 130 točk je zbralo 11 učencev,
 • 129 točk 5 učencev,
 • 128 točk 1 učenec,
 • 126 točk 2 učenca,
 • 125 točk 1 učenec,
 • 124 točk 1 učenec,
 • 111 točk 1 učenec.