Stanje prijav

STANJE PRIJAV ZA VPIS V 1. LETNIK 2024/2025

STANJE PRIJAV NA DAN 24. 4. 2024

Po zaključku prenosa prijav imamo na Gimnaziji Bežigrad v programu gimnazija 211 prijavljenih kandidatov, v športnem oddelku pa 22 kandidatov. Vsi prijavljeni kandidati v obeh programih bodo po uspešno zaključenem 9. razredu osnovne šole tudi sprejeti.