Oddelki z usmeritvami

Dijaki lahko v programu Gimnazija na začetku šolanja izbirajo oddelke z različnimi usmeritvami:

  • s poglabljanjem področja matematike (drugi tuji jezik je začetna nemščina, dodatna ura matematike se bo izvajala v 2. letniku);
  • z razširjenim programom pouka nemščine ali francoščine ali španščine kot drugega tujega jezika;
  • splošni oddelek (drugi tuji jezik je lahko začetna nemščina,  začetna francoščina, začetna španščina).

Matematični oddelek je namenjen predvsem dijakom z izjemnim zanimanjem za matematiko in fiziko (priporočamo ga učencem z Vegovim oz. Stefanovim priznanjem).

Razširjeni program pouka nemščine, francoščine ali španščine je namenjen predvsem dijakom z dobrim predznanjem nemščine, francoščine oz. španščine (izbirni predmet v OŠ ali vsaj tri leta neformalnega učenja) in zanimanjem za izbrani jezik.

V programu Gimnazija (š) – športni oddelek so pogoj za vpis športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne športne zveze določijo status posameznemu kandidatu športniku. V tem oddelku bo drugi tuji jezik začetna nemščina.