Učbeniški sklad

V učbeniškem skladu zagotavljamo izposojo vseh učbenikov, ki so jih naši učitelji izbrali za obvezne pri pouku, razen učbenikov za tuje jezike. Izbira in naročanje učbenikov je vsako leto junija za naslednje šolsko leto. Bodoči prvošolci to opravijo ob vpisu. Učbenike dijaki prejmejo v zadnjih 3 dneh pred začetkom pouka po vnaprej znanem razporedu, da lahko šolsko leto začnejo opremljeni z gradivom. Za izposojeno gradivo je potrebno plačati izposojevalnino, ki jo določi šola. Trudimo se, da so knjige lepo ohranjene, zato pričakujemo od vseh dijakov, da vanje ne pišejo in lepo skrbijo zanje. Če vrnejo preveč poškodovan učbenik, morajo plačati dodatno nadomestilo. Delovnih zvezkov v učbeniškem skladu ni. Imamo pa nekaj zbirk nalog (npr. za matematiko).

Vsi dijaki, ki se pravočasno prijavijo z elektronsko prijavnico, učbenike dobijo. Dijaki z državno subvencijo za malico lahko prosijo za (delno) oprostitev plačila obrabnine.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2024/2025

Seznam učbenikov v učbeniškem skladu za šolsko leto 2024/2025