Zdrava šola

Gimnazija Bežigrad je v šolskem letu 2016/17 vstopila v projekt Zdrava šola in se s tem priključila slovenski mreži zdravih šol.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okolijskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Zdrave šole delujejo celostno. Gre za celostni pogled na zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, zato program zajema tako učence kot učitelje in tudi starše.

Projekt Zdrava šola spodbuja šole k sodelovanju s starši, nevladnimi organizacijami, lokalno skupnostjo in zdravstveno službo. Program je dolgoročen in intenzivno naravnan. Pomembne pa so vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanje učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, pravila, kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši ter sodelovanje z lokalno skupnostjo in zdravstveno službo.

Na Gimnaziji Bežigrad se v okviru zdrave šole odvijajo naslednje aktivnosti:

 • vsakodnevna ponudba sadja na hodnikih, ki je na voljo vsem dijakom in zaposlenim;
 • varovana kolesarnica: učitelje in dijake spodbujamo k prihajanju v šolo s kolesom;
 • možnost organizirane in samostojne športne vadbe za dijake in zaposlene;
 • spodbujanje dijakov in zaposlenih k udeležbi na športnih tekmovanjih in sofinanciranje prijavnin;
 • krožek prve pomoči;
 • organizirani planinski pohodi za učitelje (in njihove družinske člane) med vikendi;
 • delavnica o destigmatizaciji duševnih motenj za dijake prvih letnikov;
 • delavnica Misli na srce: dijaki spoznajo koronarne bolezni, preventivo pred njimi, ukrepe itd. (za dijake tretjih letnikov);
 • delavnica Za življenje: dijaki se učijo oživljanja in uporabe AED (za dijake četrtega letnika);
 • predavanje o nevarnostih uporabe petard;
 • udeležba na krvodajalski akciji;
 • predavanje/delavnica o stresu za dijake, starše in profesorje;
 • dan brez sladkorja: ob ponedeljkih za malico ni na voljo slaščic in sladkih pijač.
 • minuta za zdravje: dijake in učitelje spodbujamo, da po potrebi med poukom izvedejo nekaj krajših gibalnih vaj za spodbujanje koncentracije in boljšega počutja;
 • obeleženje za zdravje pomembnih dni v letu (dan boja proti AIDS-u, Svetovni dan zdravja, Svetovni dan srčnega zastoja … );
 • joga za zaposlene;
 • pevski zbor učiteljev.