Tabori in strokovne ekskurzije

Gimnazija Bežigrad omogoča dijakom posameznih letnikov eno – ali večdnevne medpredmetne ekskurzije in tabore po Sloveniji in tujini.

Dijaki 1. letnika imajo obvezno dvodnevno medpredmetno ekskurzijo po Štajerski in Prekmurju ali po Krasu in Goriških brdih.

Dijaki 2. letnika imajo v okviru projektnega tedna obvezni dvodnevni tabor v Sloveniji (CŠOD).

Dijaki 3. letnika imajo obvezno strokovno ekskurzijo v trajanju od tri do pet dni po Evropi.

Ob zaključku šolskega leta bodo dijaki lahko z domačimi in zunanjimi mentorji preživeli ustvarjalni čas na naravoslovno-matematičnem taboru za nadarjene in astronomskem taboru.