Dosežki na mednarodnem nivoju v preteklih šolskih letih

V šolskem letu 2021/22

19 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja astronomije (1 zlata, 2 srebrni, 2 bronasti medalji in 1 pohvala), fizike (2 srebrni, 1 bronasta medalja), matematike, ekonomije (3 bronaste), debate in lingvistike (2 bronasti medalji).

11 dijakov se je udeležilo evropskih olimpijad iz znanja naravoslovja (2 srebrni medalji), fizike (1 srebrna, 3 bronaste medalje, 1 pohvala) in matematike.

V šolskem letu 2020/21

10 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja astronomije, matematike, fizike, geografije in kemije, kjer so dosegli 2 bronasti priznanji in eno častno omembo. 1 dijak se je uvrstil na olimpijske igre znanstvenih talentov.

Evropskih tekmovanj in olimpijad se je udeležilo 25 dijakov.

V šolskem letu 2019/20

10 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja astronomije, naravoslovja,  nemščine in filozofije, vendar je bila večina olimpijad zaradi COVIDa odpovedna ali prestavljena. Izpeljana je bila kemijska olimpijada, kjer je en dijak prejel bronasto priznanje in filozofska olimpijada, kjer je prav tako en dijak prejel častno omembo.

V šolskem letu 2018/19

12 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja fizike (1 pohvala), matematike (1 srebrno priznanje), lingvistike (1 zlato priznanje), astronomije (1 srebrno priznanje), naravoslovja (1 srebrno priznanje), filozofije (1 pohvala) in debate (13. mesto).

Na mednarodnih evropskih olimpijadah je bilo udeleženih 20 naših dijakov. Na srednje evropski matematični olimpijadi je ena dijakinja dosegla srebrno priznanje, na evropski fizikalni olimpijadi so trije dijaki dosegli ( 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto priznanje), na evropski družboslovni olimpijadi 1 zlato in na evropski debati 1. mesto.

V šolskem letu 2017/18

11 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja fizike (2 bronasti priznanji), matematike (1 bronasto priznanje), lingvistike in astronomije (1 srebrno priznanje in 1 pohvala).

Na mednarodnih evropskih olimpijadah je bilo udeleženih 7 naših dijakov. Na srednje evropski matematični olimpijadi je ena dijakinja dosegla bronasto priznanje, na evropski fizikalni olimpijadi so trije dijaki dosegli srebrna priznanja, na evropski astronomski olimpijadi pa eno srebrno in eno pohvalo. Na evropski naravoslovni olimpijadi so trije dijaki dosegli srebrna priznanja in na balkanski računalniški olimpijadi en dijak bronasto priznanje.

V šolskem letu 2016/17

12 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja fizike, matematike, lingvistike in astronomije, kjer so dosegli 2 zlati priznanji, 2 srebrni, 3 bronasta priznanja in 1 pohvalo. Še posebej smo ponosni na dijaka Alekseja Jurco, ki je dobil 2 zlati priznanji in sicer na mednarodni olimpijadi iz fizike in mednarodni astronomski olimpijadi, kjer je postal tudi absolutni zmagovalec.

Na srednje evropski matematični olimpijadi sta dva dijaka dosegla bronasto priznanje in eden pohvalo, na evropski fizikalni olimpijadi dva dijaka srebrno priznanje, na evropski dekliški matematični olimpijadi pa ena dijakinja bronasto priznanje. Na evropski naravoslovni olimpijadi sta prav tako dva dijaka dosegla bronasto priznanje in na balkanski geografski olimpijadi en dijak zlato priznanje.