Oddelek z drugim tujim jezikom nadaljevalna francoščina

Nadaljevalna francoščina je namenjena dijakom, ki so se je že prej učili vsaj tri leta v osnovni šoli, ali na jezikovnih tečajih. Od dijakov, ki izberejo nadaljevalno francoščino, ne zahtevamo nobenega preizkusa. Pri pouku uporabljamo isti učbenik kot pri začetni francoščini( (Scénario 1) in začnemo s prvo lekcijo. Začetne ure so namenjene osvežitvi znanja in ponavljanju.

Izkušnje so pokazale, da je za dijake s predznanjem odločitev za nadaljevalno francoščino pravilna, saj se v razredu, kjer so samo začetniki, dolgočasijo ter izgubljajo čas in motivacijo.

Matura, kjer je francoščina izbirni predmet, je za začetnike in nadaljevalce enaka, torej od nadaljevalcev ne zahteva več znanja.

Nadaljevalci se lahko že v prvem letniku odločijo opravljati mednarodni izpit Delf. Imajo tudi večjo možnost za individualne mednarodne izmenjave, ki se izvajajo v 2. in 3. letniku.