Dijaki dijakom

Na Gimnaziji Bežigrad deluje skupnost dijakov, v kateri sodelujejo vsi dijaki šole. Razredni predstavniki se udeležujejo mesečnih sej skupnosti. Predsednik skupnosti dijakov Gimnazije Bežigrad je seznanjen z večino dogodkov, ki se dogajajo na šoli, je predstavnik dijakov na dogodkih, nagovarja dijake in občasno tudi šolske goste. Šolska skupnost dijakov aktivno soustvarja gimnazijski vsakdan s soorganizacijo dogodkov kot so:

  • plesna predstava,
  • Talent Show in Bežirock,
  • znanstveni, kulturni in športni multipraktik,
  • filmski maraton,
  • krst novincev,
  • dijaški ples itd.