Matura 2024 – Izboljševanje ocen

Maturantje zadnjih dveh generacij se v spomladanskem roku mature 2024 lahko prijavite tudi na izboljševanje ocen maturitetnih predmetov. Prijavite se z obrazcem »Prijava k izpitu« – za vsak predmet morate izpolniti svoj obrazec. Prijavi je potrebno priložiti tudi dokazilo o plačilu v skladu z navodili Državnega izpitnega centra, sicer prijava ni veljavna.

Obrazec: Prijava k izpitu

Prijave na izboljševanje ocen mature morate oddati najkasneje do 26. 3. 2024 po elektronski pošti na naslov matura@gimb.org , kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

Monika Rebernišek, tajnica ŠMK SM