ENR – Humanistika, to si ti!

Gimnazija Bežigrad je v šolskih letih 2021/2022 ter 2022/2023 sodelovala pri projektu Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, katerega koordinatorica je bila Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Krovna tema projekta je pod sloganom ČLOVEK ŽIVALI IN ŽIVAL ČLOVEKU v ospredje postavila odnos in soodvisnost človeškega in živalskega sveta.

Dijaki gimnazijskega programa so z različnih vidikov raziskovali (predvsem) živalske frazeme v slovenščini, angleščini in francoščini. Spoznavali so značilnosti frazemov, iskali so izvore frazemov, preverjali pogostost njihove rabe v korpusu ter ustvarjalno upodabljali dobesedne pomene frazemov v risbah. Kot mentorica jih je usmerjala profesorica angleščine in francoščine Katarina Krapež v sodelovanju z izr. prof. dr. Meto Lah z Oddelka za romanske jezike in književnosti na  Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dijaški prispevki so zbrani v knjižici z naslovom TRI MUHE NA EN MAH. E-knjižica v formatu .pdf pa je dostopna na spodnji povezavi.

TRI MUHE NA EN MAH

Dijaki mednarodne šole so pod mentorski vodstvom profesorja likovne umetnosti Tomaža Tomažina pripravili razstavo na temo ČLOVEK ŽIVALI … vidi kot fantastična bitja in ŽIVAL ČLOVEKU … predstavlja divjo zver. Pripovedovanje vizualnih zgodb je aktivnost, ki se dogaja okrog nas in nas velikokrat vabi ali kar vključuje na vsakem koraku.  Pri predmetu Visual Arts so dijaki spoznavali risani strip, ki se ukvarja s z raziskovanjem vizualne in besedne komunikacije. Teorijo in pristope naracije so odkrivali na podlagi primerov in obiska šolske knjižnice ter na koncu v dvojicah izdelali stripe in ilustracije. Njihovi izdelki so bili razstavljeni v šolski avli, spodaj pa je nekaj fotografij s razstave.