Mednarodna matura – program

International Baccalaureate Organisation (IBO) je neprofitna izobraževalna organizacija s sedežem v Ženevi (Švica) in z izpitnim centrom v Cardiffu (Walesu, Velika Britanija). Program je namenjen dijakom zadnjih dveh letnikov srednje šole. Organizacija nudi učni načrt, eksterne izpite, delavnice za učitelje in nadzor nad izvedbo. Šole v programu so povezane z obema centroma in med seboj po elektronski mreži.

Program mednarodne mature predstavlja dveletno izobraževanje pred vpisom na univerzo. Zasnovan je tako, da po uspešno končani maturi omogoča študij na številnih univerzah doma in po svetu.

Učni načrt v mednarodni maturi je sestavljen iz šestih predmetnih skupin. Dijak mora izbrati najmanj tri in največ štiri predmete na višji ravni (VR) in tri oziroma dva na osnovni ravni (OR). Na Gimnaziji Bežigrad nudimo naslednje predmete:

 1. skupina: jezik A (slovenski jezik) z izbranimi poglavji iz slovenske in svetovne književnosti VR
 2. skupina: jezik B (angleški jezik VR/OR, nemški jezik VR/OR, francoski jezik VR/OR)
 3. skupina – družboslovje: ekonomija VR/OR, filozofija VR/OR, geografija VR/OR, psihologija VR/OR, socialna in kulturna antropologija VR/OR, zgodovina VR/OR
 4. skupina – naravoslovje: biologija VR/OR, fizika VR/OR, kemija VR/OR, računalništvo VR/OR
 5. skupina: matematika
  • Analysis and approaches VR/OR,
  • Applications and interpretation OR
 6. skupina: likovna umetnost VR/OR.

Za pridobitev diplome mednarodne mature morajo vsi kandidati:

 • Pridobiti pozitivno oceno pri vseh predmetih.
 • Napisati razširjeni esej pri enem od predmetov v učnem načrtu.
 • Obiskovati predmet TOK (teorija spoznavanja) in opraviti predpisane naloge.
 • Opraviti dejavnosti na področju CAS (kreativnosti, aktivnosti in prostovoljnega dela).

Ocene

Predmeti so pri obeh ravneh ocenjeni od 1 (najnižje) do 7 (najvišje) ocene. Za brezpogojno pridobitev diplome je potrebno pridobiti oceno 4 pri vsakem od šestih predmetov (24 točk), zadovoljivo opraviti predmet TOK, razširjeni esej in CAS – obvezne izbirne vsebine.

Priznavanje

Dijaki, ki pridobijo spričevalo mednarodne mature, lahko študirajo na univerzah doma in po svetu, kjer je bil sklenjen sporazum o priznavanju diplome mednarodne mature.

Izbira predmetov

Ob vpisu si dijak izbere predmete po naslednjem načelu:

Izbrati mora 6 predmetov. Slovenščina VR, angleščina VR/OR in matematika VR/OR so obvezni predmeti. Dijak mora izbrati še po en predmet iz tretje (Družboslovje) in četrte skupine (Naravoslovje). Kot šesti predmet si izbere dodatni predmet iz 2., 3., 4. ali 6. skupine (z nekaj omejitvami, saj pouk določenih predmetov poteka istočasno). Izvajajo se tisti izbirni predmeti, za katere se prijavi zadostno število dijakov.

Več informacij o programu mednarodne mature lahko poiščete na spletni strani IBO: www.ibo.org.