Osebna izkaznica

Sedež šole:

Gimnazija Bežigrad
Peričeva ulica 4
Ljubljana

Poštni naslov:

Gimnazija Bežigrad
p.p. 5701
1001 Ljubljana

Oglejte si zemljevid

Št. trans. računa:  01100 – 6030694606

Identifikacijska številka:  SI 64618471

Matična številka: 5083451

Elektronska poštainfo@gimb.org

Telefonske številke:

  • Zbornica: 01 300 04 15
  • Tajništvo: 01 300 04 00 (Sonja Kraškovic)
  • Svetovalna služba: 01  300 04 14
  • Referat za dijake: 01 300 04 10 (Polona Šerko)
  • Mednarodna šola (International School): +386 1 300 04 13
  • Vodja skupnih služb: 01 300 04 05 (mag. Manica Habjanič Gaberšek)
  • Računovodstvo: 01 300 04 08
  • Knjižnica: 01 300 04 17
  • Prehrana: 01 300 04 12

Vodstvo šole:

Direktor
mag. Ciril Dominko
(Elektronska pošta: ciril.dominko@gimb.org)

Ravnateljica OE Gimnazija
dr. Alenka Budihna
(Elektronska pošta: alenka.budihna@gimb.org)

Ravnatelj OE Mednarodna šola
(International School): dr. Mirko Mrčela
(Elektronska pošta: mirko.mrcela@gimb.org)

Pomočnica ravnateljice OE Gimnazija

Špela Frantar
(Elektronska pošta: spela.frantar@gimb.org)

Manica Habjanič Gaberšek
(Elektronska pošta: manica.habjanic@gimb.org)