Oddelki z usmeritvami v programu gimnazija

Dijaki bodo lahko v programu gimnazija ob vpisu izbrali oddelke z različnimi usmeritvami:

  • splošni oddelek (drugi tuji jezik je lahko začetna nemščina, začetna francoščina, začetna španščina). Za dodatno uro v 2. letniku oddelek izbere uro po predmetniku.
  • oddelek s poglabljanjem področja matematike (drugi tuji jezik je začetna nemščina ali kombinacija z drugimi jeziki, dodatna ura matematike se bo izvajala v 2. letniku). Matematični oddelek je namenjen predvsem dijakom z izjemnim zanimanjem za matematiko in fiziko (priporočamo ga učencem z Vegovim oz. Stefanovim priznanjem).
  • oddelek z razširjenim programom pouka nemščine (nadaljevalna nemščina) ali francoščine (nadaljevalna francoščina) ali španščine (nadaljevalna španščina) kot drugega tujega jezika. Dodatna ura nemščine, francoščine ali španščina se bo izvajala v 2. letniku. Namenjen je predvsem dijakom z dobrim predznanjem nemščine oz. francoščine (izbirni predmet v OŠ ali vsaj tri leta neformalnega učenja) in zanimanjem za izbrani jezik.

Oddelki z usmeritvami se bodo oblikovali le, če bo dovolj zanimanja za posamezne oddelke. Če bo prijav za oddelek z določeno usmeritvijo premalo, te usmeritve ne bo. V primeru, da bo prijav za neko usmeritev preveč, bodo imeli prednost dijaki z ustreznimi priznanji in večjim številom točk.

V prvem letniku bo potekal program po enotnem predmetniku za vse usmeritve, v višjih letnikih pa bo odvisen od usmeritve in priprav na maturo. Čeprav se bodo posamezne usmeritve začele izvajati šele v drugem letniku, se morajo učenci odločiti za oddelke s temi usmeritvami že pri vpisu.