O knjižnici

Kontakt:

Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana

p.p. 2504, 1001 Ljubljana

Telefon: 01 300 04 17

Elektronska pošta: knjiznica@gimb.org

Urnik: Knjižnica je odprta vsak dan pouka od ponedeljka do četrtka od 7.00 do 17.00, ob petkih do 15.00

V času posebnih dejavnosti (projektni in športni dnevi, kulturne prireditve, izpiti…) je urnik šolske knjižnice prilagojen tem dejavnostim.

V času počitnic je knjižnica zaprta. Gradivo je mogoče vrniti po pošti. Datum vračila je v tem primeru datum poštnega žiga.

V knjižnici imamo raznovrstna gradiva za šolo in prosti čas.

 ZA ŠOLO:

 • učbenike, tudi učbeniški sklad
 • leposlovje za domače branje
 • priročnike: leksikone, slovarje, enciklopedije …
 • revije za učenje tujih jezikov
 • neknjižno gradivo: ◦CD-je
 • DVD-je
 • videokasete …

ZA PROSTI ČAS:

 • leposlovje: slovensko in tuje
 • priročnike: leksikone, slovarje, enciklopedije …
 • revije: slovenske in tuje
 • neknjižno gradivo: ◦CD-je
 • DVD-je…

DRUGE DEJAVOSTI KNJIŽNICE:

 • medknjižnična izposoja,
 • izvajanje bibliopedagoških ur, tudi v povezavi z različnimi predmeti,
 • sodelovanje v medpredmetnih povezavah,
 • sodelovanje pri projektih in projektnem tednu
 • kulturne prireditve…