Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba OE Gimnazija:

Uradne ure za dijake in starše:

  • 2. nadstropje, prizidek
  •  vsak dan od 8.00 – 12.00
  •  telefon: 01 300 04 14

Šolska svetovalna služba OE Mednarodna šola – International School Advisory:

Uradne ure /  Office hours:
(002 – pritličje / ground floor)

  • ponedeljek / Monday, 8.00 – 9.30
  • torek/Tuesday, 8.00 – 11.30
  • sreda / Wednesday, 8.00 – 15.00
  • petek / Friday, 9.o0 – 14.00
  • GSM: 041 363 523