Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba OE Gimnazija:

 • Marija Dominko Gabor, univ.dipl.psih., specialist šolske psihologije
 • Špela Ševerkar, univ.dipl.psih., učiteljica psihologije, pedagoška koordinatorica

Uradne ure za dijake in starše:

 • 2. nadstropje, prizidek
 •  telefon: 01 300 04 14
 • Kontakt – Marija Dominko Gabor, Špela Ševerkar in Andreja Pavlovčič
  • vsak dan od 8.00 do 12.00

Mednarodna šola – International School Advisory:

Uradne ure /  Office hours:
(002 – pritličje / ground floor)

 • ponedeljek / Monday, 10.00 – 13.00
 • torek/Tuesday, 9.00 – 13.00
 • sreda / Wednesday, 12.30 – 15.00
 • petek / Friday, 9.00 – 14.00
 • GSM: 041 363 523