Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba OE Gimnazija:

 • Marija Dominko Gabor, univ.dipl.psih., specialist šolske psihologije
  (Elektronska pošta: marija.dominko@gimb.org)
 • Ajda Erjavec, univ. dipl. psih. in univ. dipl. ped.                                                                                       (Elektronska pošta: ajda.erjavec@gimb.org)
 • Špela Ševerkar, univ.dipl.psih., učiteljica psihologije, pedagoška koordinatorica
  (Elektronska pošta: spela.severkar@gimb.org)

Uradne ure za dijake in starše:

 • 2. nadstropje, prizidek
 •  telefon: 01 300 04 14
 • Kontakt – Marija Dominko Gabor in Špela Ševerkar
  • vsak dan od 8.00 do 12.00
 • Kontakt – Ajda Erjavec
  • ponedeljek in petek od 8.00 do 12.00
  • torek in četrtek od 14.30 do 16.00
  • sreda od 9.00 do 11.00

Šolska svetovalna služba OE Mednarodna šola – International School Advisory:

Uradne ure /  Office hours:
(002 – pritličje / ground floor)

 • ponedeljek / Monday, 10.00 – 13.00
 • torek/Tuesday, 9.00 – 13.00
 • sreda / Wednesday, 12.30 – 15.00
 • petek / Friday, 9.00 – 14.00
 • GSM: 041 363 523