Delo z nadarjenimi dijaki

Delo z nadarjenimi dijaki na Gimnaziji Bežigrad 

Na Gimnaziji Bežigrad gradimo svoje delo na dobri tradiciji, ki že desetletja zaznamuje šolski prostor in jasno začrtuje njeno poslanstvo. Mladim omogočamo udejstvovanje na raziskovalnem področju, tekmovanjih iz znanja (matematika, razvedrilna matematika, finančna matematika, logika, astronomija, fizika, slovenščina, biologija, kemija, informatika, ekonomija, geografija, zgodovina, nemščina, angleščina, španščina, francoščina), dramskem področju (talent show, impro liga, debatni krožek, angleško in francosko gledališče), literarnem področju (več šolskih glasil in pesniških zbirk na leto, kulturni multipraktik, znanstveni multipraktik, literarni večeri), na plesno – glasbenem področju (plesna predstava, plesna skupina, pevski zbor, koncertni večeri), umetniškem področju (kiparske in slikarske delavnice, razstave, ekskurzije), športnem področju in na področju prostovoljnega socialnega dela. Dijakom tudi omogočamo opravljanje nemške jezikovne diplome (DSD diploma), tečaje priprav na angleške certifikate FCE in ACE in francoski certifikat DELF. Vsako leto organiziramo medpredmetne ekskurzije za nižje in strokovne ekskurzije za zaključni letnik ter astronomsko naravoslovne in športne tabore. Zbirnik vseh dejavnosti za letošnje šolsko leto je objavljen na intranetu in je dostopen vsem dijakom šole.

Od leta 2016 smo s pridobitvijo certifikata postali tudi Evropska točka za nadarjene, kar pomeni, da smo članica široke Evropske mreže za podporo nadarjenih. Ker imamo zelo veliko nadarjenih dijakov, na šoli posvečamo delu z nadarjenimi in talentiranimi na posameznih področjih veliko pozornost. Nadarjeni učenci in dijaki so potencial, v katerega moramo vlagati, zato jim je treba omogočiti najugodnejše možnosti tako v šoli kot zunaj nje, da bodo lahko razvijali svoje sposobnosti in talente. Možnost, da razvija svoje potenciale, je treba dati vsakemu dijaku, ne glede na to, ali smo ga identificirali in evidentirali za nadarjenega ali ne. Vsak mladostnik mora imeti možnost, da razvija svoja močna področja. Uspešnost na enem področju bo kljub neuspehu na drugem področju ugodno vplivala na razvoj posameznikove pozitivne samopodobe.  Zato dejavnosti ponujamo vsem, ne samo identificiranim nadarjenim.

Iz tega razloga se trudimo ponuditi dijakom čim več krožkov in interesnih dejavnosti, kjer bi lahko razvijali svoje sposobnosti. S pomočjo dobrih in izkušenih mentorjev, ki delajo z nadarjenimi v obliki individualnih ur ali krožkov ter jih pripravljajo na tekmovanja, nam to v veliki meri tudi uspeva. Rezultati, ki jih dosegajo njihovi dijaki na državnih tekmovanjih in mednarodnih olimpijadah so pravi pokazatelj uspešnosti njihovega dela.

V šolskem letu 2022/23 je na šoli potekalo 110 krožkov, priprav na tekmovanja, raziskovalnih nalog in interesnih dejavnosti pod vodstvom 90 šolskih in zunanjih mentorjev. Poročilo o odkriti nadarjenosti je oddalo 583 dijakov, 252 dijakov je podpisalo program dela z nadarjenimi. Priprave na tekmovanja je obiskovalo 438 dijakov, 129 se jih je pripravljalo na DSD diplomo iz nemškega jezika in 33 na DELF izpit iz francoščine. 633 dijakov se je udeleževalo krožkov in interesnih dejavnosti. Na tekmovanjih znanja je sodelovalo 1435 tekmovalcev, na državnih tekmovanjih, kjer je omejeno število tekmovalcev je tekmovalo 327 naših dijakov. 183 jih je doseglo srebrna priznanja, 141 pa zlata priznanja ali nagrade na državnem nivoju. Tudi na športnem področju je 47 dijakov doseglo prva tri mesta na državnem nivoju.

15 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja astronomije (1 dijak je postal absolutni prvak z zlato medaljo, 1 srebrna, 1 bronasta medalja in 1 pohvala), fizike (1 zlata in 2 srebrni medalji), matematike in ekonomije (3 bronaste).

9 dijakov se je udeležilo evropskih olimpijad iz znanja fizike (1 zlata medalja, 1 pohvala), matematike (1 srebrna medalja, 4pohvale), MUN (8 priznanj), lingvistike in naravoslovja (3 srebrne medalje).


Peter Andolšek – absolutni zmagovalec in zlata medalja na 16. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike 2023 (Katovice, Poljska), zlata medalja na 53. mednarodni fizikalni olimpijadi 2023 (Tokio, Japonska), zlata medalja na 7. evropski fizikalni olimpijadi 2023 (Hannover, Nemčija).

V šolskem letu 2021/22 je na šoli potekalo 85 krožkov, priprav na tekmovanja, raziskovalnih nalog in interesnih dejavnosti pod vodstvom 80 šolskih in zunanjih mentorjev. Poročilo o odkriti nadarjenosti je oddalo 586 dijakov, 388 dijakov je podpisalo program dela z nadarjenimi. Priprave na tekmovanja je obiskovalo 568 dijakov, 137 se jih je pripravljalo na DSD diplomo iz nemškega jezika in 24 na DELF izpit iz francoščine. 422 dijakov se je udeleževalo krožkov in interesnih dejavnosti. Na tekmovanjih znanja je sodelovalo 1743 tekmovalcev, na državnih tekmovanjih, kjer je omejeno število tekmovalcev je tekmovalo 352 naših dijakov. 195 je doseglo srebrna priznanja 145 pa zlata priznanja ali nagrade na državnem nivoju. Tudi na športnem področju je 50 dijakov doseglo prva tri mesta na državnem nivoju.

19 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja astronomije (1 zlata, 2 srebrni, 2 bronasti medalji in 1 pohvala), fizike (2 srebrni, 1 bronasta medalja), matematike, ekonomije (3 bronaste), debate in lingvistike (2 bronasti medalji).

11 dijakov se je udeležilo evropskih olimpijad iz znanja naravoslovja (2 srebrni medalji), fizike (1 srebrna, 3 bronaste medalje, 1 pohvala) in matematike.

V šolskem letu 2020/21 je večina dejavnosti zaradi epidemije COVIDa potekala v okrnjeni obliki. 62 krožkov, priprav na tekmovanja, raziskovalnih nalog in interesnih dejavnosti je tako potekalo na daljavo pod vodstvom 62 mentorjev. Poročilo o odkriti nadarjenosti je prineslo 588 dijakov.

Priprave na tekmovanja je obiskovalo 428 dijakov, 136 se jih je pripravljalo na DSD diplomo iz nemškega jezika in 28 na DELF izpit iz francoščine, 431 pa se jih je udejstvovalo pri krožkih in interesnih dejavnostih. Na tekmovanjih znanja je sodelovalo 1384 tekmovalcev. Na državnih tekmovanjih, kjer je omejeno število tekmovalcev in kjer je bilo kar nekaj tekmovanj zaradi epidemije COVIDa odpovedanih ali pa so potekala preko spleta, je tekmovalo 282 naših dijaov. 131 jih je doseglo srebrna priznanja, 82 pa zlata priznanja ali nagrade na državnem nivoju.

10 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja astronomije, matematike, fizike, geografije in kemije, kjer so dosegli 2 bronasti priznanji in eno častno omembo. 1 dijak se je uvrstil na olimpijske igre znanstvenih talentov.

Peter Andolšek, prejemnik zlate medalje na 15. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike

Evropskih tekmovanj in olimpijad se je udeležilo 25 dijakov.

V šolskem letu 2019/20 je na šoli potekalo 82 dejavnosti v obliki krožkov, priprav na tekmovanja, raziskovalnih nalog, interesnih dejavnosti in fakultativnih jezikov pod vodstvom 77 šolskih in zunanjih mentorjev. Poročilo o odkriti nadarjenosti je iz OŠ prineslo 673 dijakov, 467 dijakov pa je podpisalo Program dela z nadarjenimi.

645 dijakov je obiskovalo priprave na tekmovanja, 99 se je pripravljalo na DSD diplomo iz nemškega jezika in 31 na DELF (izpit iz francoščine), 468 se jih je angažiralo pri krožkih in interesnih dejavnostih, 29 dijakov se je udejstvovalo v športnih dejavnostih organiziranih na šoli, 15 dijakov je obiskovalo fakultativne jezike. Na tekmovanjih znanja je sodelovalo 1716 tekmovalcev. Precej dijakov je bilo dejavnih tudi izven šole (klubi, društva, glasbene šole idr.). Na državnih tekmovanjih iz znanja, kjer je omejeno število tekmovalcev in kjer je bilo veliko tekmovanj zaradi epidemije COVIDa odpovedanih, je tekmovalo 292 dijakov. 93 jih je doseglo srebrna, 57 pa zlata priznanja ali nagrade na državnem nivoju.

10 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja astronomije, naravoslovja,  nemščine in filozofije, vendar je bila večina olimpijad zaradi COVIDa odpovedna ali prestavljena. Izpeljana je bila kemijska olimpijada, kjer je en dijak prejel bronasto priznanje in filozofska olimpijada, kjer je prav tako en dijak prejel častno omembo.

Astronomsko naravoslovni tabor 2020, Medvedje Brdo

V šolskem letu 2018/19 je na šoli potekalo 74 dejavnosti v obliki krožkov, priprav na tekmovanja, raziskovalnih nalog, interesnih dejavnosti in fakultativnih jezikov pod vodstvom 78 šolskih in zunanjih mentorjev. O odkriti nadarjenosti je prineslo poročilo iz OŠ 725 dijakov, 555 dijakov pa je podpisalo Program dela z nadarjenimi.

405 dijakov je obiskovalo priprave na tekmovanja, 33 se je pripravljalo na DSD diplomo iz nemškega jezika in 22 na DELF (izpit iz francoščine), 552 se jih je angažiralo pri krožkih in interesnih dejavnostih, 63 dijakov se je udejstvovalo v športnih dejavnostih organiziranih na šoli, 39 dijakov je obiskovalo fakultativne jezike. Na tekmovanjih znanja je sodelovalo 2156 tekmovalcev. Precej dijakov je bilo dejavnih tudi izven šole (klubi, društva, glasbene šole idr.). Na državnih tekmovanjih iz znanja, kjer je omejeno število tekmovalcev, je tekmovalo 533 dijakov. 285 jih je doseglo srebrna, 148 pa zlata priznanja ali nagrade na državnem nivoju.

  1. kemijska olimpijada, Pariz, Francija: Tijan Prijon in Dren Gruden

2 bronasti medalji

12 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja fizike (1 pohvala), matematike (1 srebrno priznanje), lingvistike (1 zlato priznanje), astronomije (1 srebrno priznanje), naravoslovja (1 srebrno priznanje), filozofije (1 pohvala) in debate (13. mesto).

Na mednarodnih evropskih olimpijadah je bilo udeleženih 20 naših dijakov. Na srednje evropski matematični olimpijadi je ena dijakinja dosegla srebrno priznanje, na evropski fizikalni olimpijadi so trije dijaki dosegli ( 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto priznanje), na evropski družboslovni olimpijadi 1 zlato in na evropski debati 1. mesto.

  1. mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike, Keszthely, Madžarska

Marko Čmrlec – srebrna medalja

91 dijakov je v posamičnih in ekipnih športih prav tako dosegalo odlične uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

V šolskem letu 2017/18 je na šoli potekalo 91 dejavnosti v obliki krožkov, priprav na tekmovanja, raziskovalnih nalog, interesnih dejavnosti in fakultativnih jezikov pod vodstvom 77 šolskih in zunanjih mentorjev. O odkriti nadarjenosti je prineslo poročilo iz OŠ 741 dijakov, 758 dijakov pa je podpisalo Program dela z nadarjenimi.

485 dijakov je obiskovalo priprave na tekmovanja, 33 se je pripravljalo na DSD diplomo iz nemškega jezika in 22 na DELF (izpit iz francoščine), 552 se jih je angažiralo pri krožkih in interesnih dejavnostih, 49 dijakov se je udejstvovalo v športnih dejavnostih organiziranih na šoli, 39 dijakov je obiskovalo fakultativne jezike. Na tekmovanjih znanja je sodelovalo 2389 tekmovalcev. Precej dijakov je bilo dejavnih tudi izven šole (klubi, društva, glasbene šole idr.). Na državnih tekmovanjih iz znanja, kjer je omejeno število tekmovalcev, je tekmovalo 346 dijakov. 335 jih je doseglo srebrna, 179 pa zlata priznanja ali nagrade na državnem nivoju.

Natan Dominko Kobilica, Marko Čmrlec: 49. fizikalna olimpijada, Lizbona 2018

11 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja fizike (2 bronasti priznanji), matematike (1 bronasto priznanje), lingvistike in astronomije (1 srebrno priznanje in 1 pohvala).

Na mednarodnih evropskih olimpijadah je bilo udeleženih 7 naših dijakov. Na srednje evropski matematični olimpijadi je ena dijakinja dosegla bronasto priznanje, na evropski fizikalni olimpijadi so trije dijaki dosegli srebrna priznanja, na evropski astronomski olimpijadi pa eno srebrno in eno pohvalo. Na evropski naravoslovni olimpijadi so trije dijaki dosegli srebrna priznanja in na balkanski računalniški olimpijadi en dijak bronasto priznanje.

Andraž Jelinčič, Marko Čmrlec in Luka Školč: 2. evropska fizikalna olimpijada, Moskva 2018

7 dijakov je v posamičnih in ekipnih športih prav tako dosegalo odlične uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Ana Meta Dolinar: 12. srednjeevropska matematična olimpijada, Poljska 2018

V šolskem letu 2016/17 je na šoli potekalo 70 dejavnosti v obliki krožkov, priprav na tekmovanja, raziskovalnih nalog, interesnih dejavnosti in fakultativnih jezikov pod vodstvom 75 šolskih in zunanjih mentorjev. O odkriti nadarjenosti je prineslo poročilo iz OŠ 790 dijakov, 717 dijakov pa je podpisalo Program dela z nadarjenimi.

456 dijakov je obiskovalo priprave na tekmovanja, 125 se je pripravljalo na DSD diplomo iz nemškega jezika in 27 na DELF (izpit iz francoščine), 786 se jih je angažiralo pri krožkih in interesnih dejavnostih, 39 dijakov se je udejstvovalo v športnih dejavnostih organiziranih na šoli, 63 dijakov je obiskovalo fakultativne jezike. Na tekmovanjih znanja je sodelovalo 1997 tekmovalcev. Precej dijakov je bilo dejavnih tudi izven šole (klubi, društva, glasbene šole idr.). Na državnih tekmovanjih iz znanja, kjer je omejeno število tekmovalcev, je tekmovalo 315 dijakov. 229 jih je doseglo srebrna, 119 pa zlata priznanja ali nagrade na državnem nivoju.

12 dijakov se je uvrstilo na mednarodne olimpijade iz znanja fizike, matematike, lingvistike in astronomije, kjer so dosegli 2 zlati priznanji, 2 srebrni, 3 bronasta priznanja in 1 pohvalo. Še posebej smo ponosni na dijaka Alekseja Jurco, ki je dobil 2 zlati priznanji in sicer na mednarodni olimpijadi iz fizike in mednarodni astronomski olimpijadi, kjer je postal tudi absolutni zmagovalec.

Aleksej Jurca, absolutni zmagovalec 11. mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike, Tajska 2017

Na srednje evropski matematični olimpijadi sta dva dijaka dosegla bronasto priznanje in eden pohvalo, na evropski fizikalni olimpijadi dva dijaka srebrno priznanje, na evropski dekliški matematični olimpijadi pa ena dijakinja bronasto priznanje. Na evropski naravoslovni olimpijadi sta prav tako dva dijaka dosegla bronasto priznanje in na balkanski geografski olimpijadi en dijak zlato priznanje.

Aleksej Jurca, Marko Čmrlec: 48. mednarodna fizikalna olimpijada, Indonezija 2017

25 dijakov je v posamičnih in ekipnih športih prav tako dosegalo odlične uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih.