Uspeh na maturi

Uspeh na maturi v šolskem letu 2021/2022

Na spomladanskem in jesenskem roku splošne mature 2022 je maturo opravljalo 212 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE gimnazija. Maturo so vsi uspešno opravili (100 %). Povprečno doseženo število točk je na Gimnaziji Bežigrad v splošnih oddelkih 25,62 (v Sloveniji 20,99) in v športnem oddelku 24,83, število zlatih maturantov 44 (v Sloveniji 302), in štirje maturanti z vsemi točkami (v Sloveniji 18).

Na spomladanskem roku mednarodne mature 2022 je maturo opravljalo 43 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE Mednarodna šola. V MM oddelku je povprečno število doseženih točk 41,18 (od 45) in 18 zlatih maturantov od tega 2 z vsemi točkami. V Q oddelku je pri kandidatih, ki so opravljali polno diplomo, povprečno število doseženih točk 31,40.

Skupaj je na Gimnaziji Bežigrad 62 zlatih in 6 diamantnih maturantov. 

Uspeh na maturi v šolskem letu 2020/2021

Na spomladanskem in jesenskem roku splošne mature 2021 je maturo opravljalo 212 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE gimnazija. Maturo so vsi uspešno opravili (100 %). Povprečno doseženo število točk je na Gimnaziji Bežigrad v splošnih oddelkih 25,82 (v Sloveniji 20,99) in v športnem oddelku 25,00, število zlatih maturantov 45 (v Sloveniji 302), in pet maturantov z vsemi točkami (v Sloveniji 15).

Na spomladanskem roku mednarodne mature 2021 je maturo opravljalo 43 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE mednarodna šola. V MM oddelku je povprečno število doseženih točk 41,05 (od 45) in 15 zlatih maturantov. V Q oddelku je pri kandidatih, ki so opravljali polno diplomo, povprečno število doseženih točk 35,89 in 6 zlatih maturantov. Skupno povprečje MM in Q oddelka je 38,35 točk. Med zlatimi maturanti je en dijak MM oddelka dosegel vseh 45 točk.

Uspeh na maturi v šolskem letu 2019/2020

Na spomladanskem in jesenskem roku splošne mature 2020 je maturo opravljalo 199 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE gimnazija. Maturo so vsi uspešno opravili (100 %). Povprečno doseženo število točk je na Gimnaziji Bežigrad v splošnih oddelkih 24,92 (v Sloveniji 20,04) in v športnem oddelku 23,95, število zlatih maturantov 37 (v Sloveniji 308), in en maturant z vsemi točkami (v Sloveniji 15).

Na spomladanskem roku mednarodne mature 2020 je maturo opravljalo 21 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE mednarodna šola. Maturo so vsi uspešno opravili (100 %). Povprečno število doseženih točk je 40,14 (od 45), zlatih maturantov je 13, od tega ena maturantka z vsemi točkami.

Uspeh na maturi v šolskem letu 2018/2019

Na spomladanskem roku splošne mature 2019 je maturo opravljalo 230 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE gimnazija. Maturo so vsi uspešno opravili (100 %). Povprečno doseženo število točk je na Gimnaziji Bežigrad v splošnih oddelkih 24,12 (v Sloveniji 20,17) in v športnem oddelku 20,79, število zlatih maturantov 25 (v Sloveniji 236), in en maturant z vsemi točkami (v Sloveniji osem).

Na spomladanskem roku mednarodne mature 2019 je maturo opravljalo 22 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE mednarodna šola. Maturo so vsi uspešno opravili (100 %). Povprečno število doseženih točk je 38,82 (od 45), zlatih maturantov je 12.

Skupaj je na Gimnaziji Bežigrad 37 zlatih maturantov.

Uspeh na maturi v šolskem letu 2017/2018

Maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 210 dijakov gimnazijskega programa. Povprečni uspeh na maturi za program gimnazija je bil 24,73 točke (slovensko povprečje za splošne gimnazije je 20,06 točk), za program športna gimnazija pa 19,28 točk. V programu gimnazija je 30 ali več točk (zlati maturanti) zbralo 36 naših dijakov (v Sloveniji 271), vse točke sta dosegla 2 naša dijaka (v Sloveniji 10).

V mednarodni maturi je od 22 dijakov 12 dijakov doseglo 40 ali več točk.

Uspeh na maturi v šolskem letu 2016/2017

Maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 208 dijakov gimnazijskega programa (100 %). Povprečni uspeh na maturi za program gimnazija je bil 24,29 točke (slovensko povprečje za splošne gimnazije je 20,10 točk), za program športna gimnazija pa 23,85 točk. V programu gimnazija je 30 ali več točk (zlati maturanti) zbralo 44 naših dijakov (v Sloveniji 260), vse točke je doseglo 5 naših dijakov (v Sloveniji 16).

V mednarodni maturi je od 22 dijakov 10 dijakov doseglo 40 ali več točk. En dijak je dosegel vseh 45 točk.

Uspeh na maturi v šolskem letu 2015/2016

Maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 210 dijakov gimnazijskega programa. Povprečni uspeh na maturi za program gimnazija je bil 24,9 točke (slovensko povprečje za splošne gimnazije je 20,0 točk), za program športna gimnazija pa 20,9 točke. V programu gimnazija je 30 ali več točk (zlati maturanti) zbralo 45 naših dijakov (v Sloveniji 260), vse točke so dosegli 4 naši dijaki (v Sloveniji 17).

V mednarodni maturi je bilo od skupno 21 maturantov 10 zlatih.

Uspeh na maturi v šolskem letu 2014/2015

Maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 236 dijakov gimnazijskega programa. Povprečni uspeh na maturi za program gimnazija je bil 25,3 točk (slovensko povprečje za splošne gimnazije je bilo 20,1 točk), za program športna gimnazija pa 21,5 točk. V programu gimnazija je 30 ali več točk (zlati maturanti) zbralo 50 naših dijakov (v Sloveniji 320), vse točke so dosegli 3 naši dijaki (v Sloveniji 18).

V mednarodni maturi je bilo od skupno 22 maturantov 10 zlatih.

Uspeh na maturi v šolskem letu 2013/2014

Maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 231 dijakov gimnazijskega programa. Povprečni uspeh na maturi za program gimnazija je bil 24,9 točk (slovensko povprečje za splošne gimnazije je bilo 19,7 točk), za program športna gimnazija pa 20,1 točk. V programu gimnazija je 30 ali več točk (zlati maturanti) zbralo 52 naših dijakov (v Sloveniji 284), vse točke je doseglo 5 naših dijakov (v Sloveniji 25).

V mednarodni maturi je bilo od skupno 21 maturantov 7 zlatih.

Uspeh na maturi v šolskem letu 2012/2013

Maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 242 dijakov gimnazijskega programa. Povprečni uspeh na maturi za program gimnazija je bil 24,37 točk (slovensko povprečje za splošne gimnazije je bilo 20,04 točk), za program športna gimnazija pa 21 točk. V programu gimnazija je 30 ali več točk (zlati maturanti) zbralo 43 naših dijakov (v Sloveniji 318), vse točke sta dosegla 2 naša dijaka (v Sloveniji 19).

V mednarodni maturi je bilo od skupno 22 maturantov 10 zlatih.