Oddelek z drugim tujim jezikom nadaljevalna nemščina

Pri nadaljevalni nemščini od dijakov pričakujemo, da so se v osnovni šoli vsaj 3 leta učili nemščino oz. da so že imeli stik s tujim jezikom in so pri tem osvojili osnovne slovnične strukture in zelo osnovno besedišče. S temi dijaki bomo do novega leta ponovili vso snov iz osnovne šole, zato da bomo zgradili dobro osnovo, na kateri bomo lahko delali naprej. Pri vseh dijakih (začetnikih in nadaljevalcih) uporabljamo isti učbenik. Razlika je v tem, da pri nadaljevalcih naredimo dve lekciji več kot pri začetnikih, ker snov jemljemo nekoliko hitreje.

Vsem, ki so se v osnovni šoli že učili nemščino, priporočamo, da izberejo nadaljevalno skupino, saj bodo tako lahko utrdili že naučeno in pridobili novo znanje, hkrati pa so to tudi dijaki, ki se lahko v 2. letniku priključijo pripravam na Nemško jezikovno diplomo. Po izkušnjah učiteljev se dijaki, ki se kljub predznanju odločijo za začetno nemščino, pri pouku dolgočasijo in v 1. letniku nazadujejo v svojem znanju. Na koncu pa pogostokrat nimajo odlične ocene, ker se ves čas zanašajo na znanje pridobljeno že v osnovni šoli in se na ocenjevanja znanja premalo natančno pripravijo. Dijake običajno spodbujamo k vpisu v nadaljevalno skupino.