Projektni dnevi

Projektni dnevi 2021/2022

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

Letos smo izvedli samo en projektni dan, vendar pa so po dolgem času delavnice spet potekale v živo. Spodaj si lahko ogledate, katere delavnice so se izvajale, kakšni izdelki so nastali ter še nekaj drugih utrinkov.

Kratke predstavitve delavnic

Galerija:

Ogled izdelkov dijakov so omogočeni uporabnikom z dostopom do Intraneta Gimnazije Bežigrad:

Obisk Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra – olimpijskega muzeja:

Športno-kulturna orientacija po Ljubljani

Športni duh v gledališču

Pindarjevi zmagospevi (ode ali epinikije) in sodobni zmagospevi športnikom

Športna reportaža in reportažna fotografija

Ali lahko premagujemo stres v vsakdanjem življenju?

Doping v športu

Spoznajmo Ljubljano s kolesa

Zanimive skrivnosti šaha

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK

VLOGA ZNANSTVENIKOV/ZNANSTVENIC V DRUŽBI

 Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako nas je vodil vzgojni načrt šole.

 Letošnja izbrana tema je VLOGA ZNANSTVENIKOV/ZNANSTVENIC V DRUŽBI.  Zadnje čase opažamo, da mnogi znanosti ne zaupajo, odnos do znanosti krojijo tudi mediji. Cilj projektnega dela je, da dijaki razmišljajo o svojem odnosu do znanosti in o vlogi znanstvenikov/znanstvenic v družbi. Lahko se osredotočijo na najnovejše znanstvene dosežke ali razmišljajo o tem, kakšen je bil odnos do znanosti in vloga znanstvenikov/znanstvenic skozi čas.

3. A – Znanost v 20. stoletju

3. B – Zgodovina fizike (spletna stran je žal ukinjena)

3. C – Znanost v času 2. svetovne vojne

3. D – V 3. d razredu smo za projektno nalogo naredili video, s katerim smo na zabaven način predstavili vlogo znanstvenikov in znanstvenic v današnji družbi. Osredotočili smo se na aktualne družbene probleme, kot so podnebne spremembe ter pandemija covida-19. Skozi šalo smo želeli opozoriti na vplivne ljudi na vodilnih položajih, ki spodbujajo brezbrižnost do podnebne krize in jim je mar le za lasten dobiček (v našem videu je to g. Aleksander Pirnat). Izpostavili smo tudi nezaupanje v znanost, ki vse bolj narašča. V videu smo prikazali, da je vse več ljudi prepričanih, da je Zemlja ravna, ter da bi nekateri raje verjeli slavnim osebnostnim kot pa znanstvenikom. Projekt smo s skupnimi močmi pripravili vsi dijaki 3. d razreda.

(Video je zgolj parodija, ki ne temelji na resničnih dogodkih in osebah.)

Dostop do videa je omogočen za uporabnike Intraneta Gimnazije Bežigrad: 3D_OIV_projekt_kompresiran.mp4

3. F – Pomen nobelovcev in njihovih dosežkov

3. G – Internet, plastika, radioaktivnost, jedrska cepitev in dinamit. Vsa ta odkritja oziroma izumi so še danes izredno pomembni za našo družbo. Znanstveniki in znanstvenice so svoj čas in, v nekaterih primerih tudi življenje, posvetili raziskavam, da bi pomagali človeštvu in izboljšali družbo. A človek je nemalokatero odkritje izrabil tudi v drugačne namene. Vabljeni k ogledu plakatov, kjer boste izvedeli še več o začetkih in razvojih nekaterih odkritij, ki so za vedno spremenila svet.

3. H – Okrogla miza s filozofinjami

3. Š – Znanstvenice skozi čas

Projektni dnevi 2020/2021

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

Projektna dneva sta letos potekala na daljavo, kljub temu pa sta prinesla dobrodošlo popestritev v sicer precej monotoni šolski vsakdanjik. Dijaki so lahko izbirali med 12 delavnicami, ki so jih večinoma pripravili profesorji, nekaj pa tudi zunanji sodelavci. Delavnice so bile zasnovane medpredmetno, krovna tema pa je bil šport. Dve delavnici sta potekali v angleškem jeziku in sta bili namenjeni dijakom mednarodne šole. Cilj projektnih dni je dijakom omogočiti, da se učijo na drugačen način kot sicer pri pouku, da so pri tem čim bolj aktivni in ustvarjalni ter da lahko pri učenju med seboj sodelujejo. Glede na povratne informacije dijakov smo te cilje tudi dosegli. Kratke opise delavnic in izdelke dijakov, ki so na njih nastali, si lahko pogledate spodaj.

Kratke predstavitve delavnic 

Izdelki dijakov:

Virtualni obisk Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra – olimpijskega muzeja:  https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/El8P3mFg2llAhYXMtOSeCqMBEERiXY-d77Fb6Z2m-Mh_tA?e=ckDpsD

Športno-kulturna orientacija po Ljubljani:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EraM6Tyu2WRIopzYmQHyw1IBJ19OJy9ytM86upbTZ2htzg?e=naGqMA

Športni duh v gledališču:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EqRkFlcdJW9Oh167XlHTtv0BL7zouwH3emN-qaaxrIKC6w?e=ugBvax

Planinska delavnica:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EtDG6BfuryVMq10QMV-hmLgBsc4tJVRO-rU0Wmfm0fqS_w?e=neftgy

Pindarjevi zmagospevi (ode ali epinikije) in sodobni zmagospevi športnikom: https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EkfIIkMG8GdEjvcmwH79lDkBDnZHPJECWSU7ASe9ecYofw?e=qHLHMk

Reportaža in reportažna fotografija:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/Eg-E3GvOCJdGrpC3KPP5yG0Bz0Rf5P1pztyi347gw6j8SQ?e=5xVrQf

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK

DIGITALNA DOBA – Priložnosti, izzivi in pasti dela na daljavo

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako nas je vodil vzgojni načrt šole.

Letošnja izbrana tema je DIGITALNA DOBA – Priložnosti, izzivi in pasti dela na daljavo.  Dijaki so v času epidemije izkusili učenje na daljavo, mnogi so pri delu na daljavo opazovali svoje starše. Cilj projektnega dela je, da dijaki te izkušnje premislijo in ovrednotijo ter predlagajo morebitne izboljšave oziroma ponudijo nove možnosti.

3. A – Za črnimi kvadratki

3. B – Soočenje z delom na daljavo

3. C – Analitični pogled na delo na daljavo

3. D – Ali so roboti sposobni čustev? – seminarska naloga, video posnetek

3. E – Behind The Screens

3.F – Delo na daljavo – seminarska naloga, video posnetek

3. G – Zaklenjeni

3. Š – Digitalna doba

Projektni dnevi 2019/2020

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

Projektna dneva za 1. letnik sta potekala 10. in 11. marca 2020. Dijaki so sodelovali na delavnicah na temo športa s ciljem medpredmetnega povezovanja, spoznavanja in odkrivanja vsebin izven učnega načrta, aktivnega in izkustvenega učenje ter spodbujanja sodelovalnih in komunikacijskih veščin. Izbirali so lahko med 11 delavnicami, ki so jih večinoma pripravili profesorji, nekaj pa tudi zunanji izvajalci. Dve delavnici sta potekali v angleškem jeziku in sta bili namenjeni dijakom mednarodne šole. Kratke predstavitve delavnic, izdelke dijakov in nekaj utrinkov s projektnih dni si lahko ogledate spodaj.

Kratke predstavitve delavnic

Izdelki dijakov:

Športno kulturna orientacija po Ljubljani in Športni duh v gledališču

Gibanje in energija (Zdrav duh v zdravem telesu)

Športna reportaža in reportažna fotografija

Obisk Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra – olimpijskega muzeja

Planinska delavnica

Dance and Visual Arts

Hymns for the Heroes