Projektni dnevi

Projektni dnevi 2020/2021

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

Projektna dneva sta letos potekala na daljavo, kljub temu pa sta prinesla dobrodošlo popestritev v sicer precej monotoni šolski vsakdanjik. Dijaki so lahko izbirali med 12 delavnicami, ki so jih večinoma pripravili profesorji, nekaj pa tudi zunanji sodelavci. Delavnice so bile zasnovane medpredmetno, krovna tema pa je bil šport. Dve delavnici sta potekali v angleškem jeziku in sta bili namenjeni dijakom mednarodne šole. Cilj projektnih dni je dijakom omogočiti, da se učijo na drugačen način kot sicer pri pouku, da so pri tem čim bolj aktivni in ustvarjalni ter da lahko pri učenju med seboj sodelujejo. Glede na povratne informacije dijakov smo te cilje tudi dosegli. Kratke opise delavnic in izdelke dijakov, ki so na njih nastali, si lahko pogledate spodaj.

Kratke predstavitve delavnic 

Izdelki dijakov:

Virtualni obisk Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra – olimpijskega muzeja:  https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/El8P3mFg2llAhYXMtOSeCqMBEERiXY-d77Fb6Z2m-Mh_tA?e=ckDpsD

Športno-kulturna orientacija po Ljubljani:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EraM6Tyu2WRIopzYmQHyw1IBJ19OJy9ytM86upbTZ2htzg?e=naGqMA

Športni duh v gledališču:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EqRkFlcdJW9Oh167XlHTtv0BL7zouwH3emN-qaaxrIKC6w?e=ugBvax

Planinska delavnica:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EtDG6BfuryVMq10QMV-hmLgBsc4tJVRO-rU0Wmfm0fqS_w?e=neftgy

Pindarjevi zmagospevi (ode ali epinikije) in sodobni zmagospevi športnikom: https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EkfIIkMG8GdEjvcmwH79lDkBDnZHPJECWSU7ASe9ecYofw?e=qHLHMk

Reportaža in reportažna fotografija:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/Eg-E3GvOCJdGrpC3KPP5yG0Bz0Rf5P1pztyi347gw6j8SQ?e=5xVrQf

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK

DIGITALNA DOBA – Priložnosti, izzivi in pasti dela na daljavo

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako nas je vodil vzgojni načrt šole.

Letošnja izbrana tema je DIGITALNA DOBA – Priložnosti, izzivi in pasti dela na daljavo.  Dijaki so v času epidemije izkusili učenje na daljavo, mnogi so pri delu na daljavo opazovali svoje starše. Cilj projektnega dela je, da dijaki te izkušnje premislijo in ovrednotijo ter predlagajo morebitne izboljšave oziroma ponudijo nove možnosti.

3. A – Za črnimi kvadratki

3. B – Soočenje z delom na daljavo

3. C – Analitični pogled na delo na daljavo

3. D – Ali so roboti sposobni čustev? – seminarska naloga, video posnetek

3. E – Behind The Screens

3.F – Delo na daljavo – seminarska naloga, video posnetek

3. G – Zaklenjeni

3. Š – Digitalna doba

Projektni dnevi 2019/2020

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

Projektna dneva za 1. letnik sta potekala 10. in 11. marca 2020. Dijaki so sodelovali na delavnicah na temo športa s ciljem medpredmetnega povezovanja, spoznavanja in odkrivanja vsebin izven učnega načrta, aktivnega in izkustvenega učenje ter spodbujanja sodelovalnih in komunikacijskih veščin. Izbirali so lahko med 11 delavnicami, ki so jih večinoma pripravili profesorji, nekaj pa tudi zunanji izvajalci. Dve delavnici sta potekali v angleškem jeziku in sta bili namenjeni dijakom mednarodne šole. Kratke predstavitve delavnic, izdelke dijakov in nekaj utrinkov s projektnih dni si lahko ogledate spodaj.

Kratke predstavitve delavnic

Izdelki dijakov:

Športno kulturna orientacija po Ljubljani in Športni duh v gledališču

Gibanje in energija (Zdrav duh v zdravem telesu)

Športna reportaža in reportažna fotografija

Obisk Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra – olimpijskega muzeja

Planinska delavnica

Dance and Visual Arts

Hymns for the Heroes

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK – DIGITALNA ODVISNOST

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pri tem pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Izbrana tema je ponovitev lanske teme Digitalna odvisnost s ciljem osveščati dijake o tej pogosti nekemični zasvojenosti. Zadnjo fazo projektnega dela je prekinila epidemija, zato niso predstavljeni izdelki vseh paralelk.

  1. a

V 3. a razredu je nastala knjiga. V predgovor so dijaki zapisali: »Knjiga pred vami predstavlja rezultat skupinskega dela triindvajsetih dijakov 3. A Gimnazije Bežigrad in njihovih mentorjev v okviru projekta Digitalna odvisnost. Gre za fiktivni, a povsem realen preplet dnevniških zapisov dveh najstnikov, Katarine in Kristjana, ki zaradi družbenih okoliščin in mamljive narave digitalnega sveta razvijeta različni obliki digitalne zasvojenosti. Ta kritično posega v posameznikovo delovanje ter omejuje njegovo vključevanje v družbo in vsakdanje življenje. S knjigo smo želeli tovrstne osebnostne spremembe nazorno prikazati ter s tem opozoriti na problem, ki kljub resnosti svojih posledic v družbi še ni prejel izrazite pozornosti.« Ker je knjiga v tisku, ni objavljena na spletni strani.

  1. d

Nastal je video. Dijaki so o njem zapisali: »Cilj našega projektnega filma je na humoren in zanimiv način ozaveščati in izobraževati mlade in odrasle o odvisnosti od digitalnih naprav v današnji dobi ter o vplivu le-teh na naše živčevje in čutila. Pri raziskovanju in doseganju zastavljenega cilja smo se opirali na podatke različnih raziskav na omenjeno temo. Prikazali smo tudi možne rešitve za preprečevanje negativnih posledic digitalnih naprav na naše telo in načine spoprijemanja z le-temi.«

Povezava do videa: https://drive.google.com/open?id=1-D6OWCq3O6rwXdYGFJNAbEDQU8Irfwj5

  1. e

rEvija

  1. f

Film. https://drive.google.com/file/d/1DD3eFF4cyCX79Uvcljk4S76iC4JcIOb9/view?usp=sharing