Projektni dnevi

Projektni dnevi 2019/2020

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

Projektna dneva za 1. letnik sta potekala 10. in 11. marca 2020. Dijaki so sodelovali na delavnicah na temo športa s ciljem medpredmetnega povezovanja, spoznavanja in odkrivanja vsebin izven učnega načrta, aktivnega in izkustvenega učenje ter spodbujanja sodelovalnih in komunikacijskih veščin. Izbirali so lahko med 11 delavnicami, ki so jih večinoma pripravili profesorji, nekaj pa tudi zunanji izvajalci. Dve delavnici sta potekali v angleškem jeziku in sta bili namenjeni dijakom mednarodne šole. Kratke predstavitve delavnic, izdelke dijakov in nekaj utrinkov s projektnih dni si lahko ogledate spodaj.

Kratke predstavitve delavnic

 

Izdelki dijakov:

Športno kulturna orientacija po Ljubljani in Športni duh v gledališču

Gibanje in energija (Zdrav duh v zdravem telesu)

Športna reportaža in reportažna fotografija

Obisk Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra – olimpijskega muzeja

Planinska delavnica

Dance and Visual Arts

Hymns for the Heroes

 

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK – DIGITALNA ODVISNOST

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pri tem pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Izbrana tema je ponovitev lanske teme Digitalna odvisnost s ciljem osveščati dijake o tej pogosti nekemični zasvojenosti. Zadnjo fazo projektnega dela je prekinila epidemija, zato niso predstavljeni izdelki vseh paralelk.

  1. a

V 3. a razredu je nastala knjiga. V predgovor so dijaki zapisali: »Knjiga pred vami predstavlja rezultat skupinskega dela triindvajsetih dijakov 3. A Gimnazije Bežigrad in njihovih mentorjev v okviru projekta Digitalna odvisnost. Gre za fiktivni, a povsem realen preplet dnevniških zapisov dveh najstnikov, Katarine in Kristjana, ki zaradi družbenih okoliščin in mamljive narave digitalnega sveta razvijeta različni obliki digitalne zasvojenosti. Ta kritično posega v posameznikovo delovanje ter omejuje njegovo vključevanje v družbo in vsakdanje življenje. S knjigo smo želeli tovrstne osebnostne spremembe nazorno prikazati ter s tem opozoriti na problem, ki kljub resnosti svojih posledic v družbi še ni prejel izrazite pozornosti.« Ker je knjiga v tisku, ni objavljena na spletni strani.

  1. d

Nastal je video. Dijaki so o njem zapisali: »Cilj našega projektnega filma je na humoren in zanimiv način ozaveščati in izobraževati mlade in odrasle o odvisnosti od digitalnih naprav v današnji dobi ter o vplivu le-teh na naše živčevje in čutila. Pri raziskovanju in doseganju zastavljenega cilja smo se opirali na podatke različnih raziskav na omenjeno temo. Prikazali smo tudi možne rešitve za preprečevanje negativnih posledic digitalnih naprav na naše telo in načine spoprijemanja z le-temi.«

Povezava do videa: https://drive.google.com/open?id=1-D6OWCq3O6rwXdYGFJNAbEDQU8Irfwj5

  1. e

rEvija

  1. f

Film. https://drive.google.com/file/d/1DD3eFF4cyCX79Uvcljk4S76iC4JcIOb9/view?usp=sharing

 

 

Projektni dnevi 2018/2019

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

“Mens sana in corpore sano,” so rekli že stari Rimljani. Zdrav duh v zdravem telesu. Že tisočletja nazaj so se torej ljudje zavedali, kako pomembna sta gibanje in telesna vadba za zdrav in uravnotežen razvoj človeka. Danes nas šport spremlja na vsakem koraku – z njim se ukvarjamo rekreativno, nekateri profesionalno, spet druge zanima z znanstvenega ali umetniškega vidika. Dnevno beremo novice o vedno boljših dosežkih in podrtih rekordih. Uvaja se nova tehnologija, ki naj bi pomagala sodnikom na tekmah in zmanjšala število napak. Pa jih res? Ima ves ta napredek tudi svojo drugo plat? Kakšna je cena, ki jo za svoj uspeh plačajo profesionalni športniki? To so samo nekatera izmed vprašanj, na katera smo poskušali odgovoriti v delavnicah, ki so potekale v okviru letošnjih projektnih dni. Dijaki so spoznali, kaj se dogaja v našem telesu med fizično aktivnostjo in kako gibanje pomaga pri učenju, kaj imata s športom fizika in matematika ter kako se lahko šport in športnike tudi zlorablja za ideološko propagando. Nogometni navdušenci so lahko podoživeli svetovno prvenstvo v Rusiji, tisti, ki jim je bližji novinarski pogled na dogodke, pa so se preizkusili v pisanju reportaže, ki so jo opremili tudi s fotografijami. Nekateri so spoznavali šport v gledališču, drugi so obiskali Slovenski olimpijski muzej.

Projektna dneva sta letos potekala 12.in 13. marca, cilji pa so bili medpredmetno povezovanje, spoznavanje in odkrivanje vsebin izven učnega načrta, aktivno in izkustveno učenje ter spodbujanje sodelovalnih in komunikacijskih veščin. Dijaki so sodelovali v 11 delavnicah, ki so jih večinoma pripravili profesorji, nekatere pa tudi zunanji izvajalci. Nekaj utrinkov si lahko ogledate spodaj.

Kratke predstavitve delavnic

Galerija

Izdelki dijakov

 

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK – DIGITALNA ODVISNOST

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pri tem pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako nas je vodil vzgojni načrt šole.

Letošnja izbrana tema je Digitalna odvisnost s ciljem osveščati dijake o tej pogosti nekemični zasvojenosti.

3. A – Poročilo o delu, film

3. B – Film

3. C – Projektna naloga

3. D – Poročilo o delu, film

3. E – Poročilo o delu, film

3. F – Film

3. G – Poročilo o delu

3. Š – Raziskava