Projektni dnevi

Projektni dnevi 2023/2024

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK

HRANA

Tudi letos je bila tema projektnih dni za 1. letnik hrana. Dijaki so v okviru delavnic, ki so potekale 6. in 7. marca, iskali odgovore na številna vprašanja: Kakšna hrana se uživa v različnih delih sveta in zakaj? Kakšen je pomen lokalno pridelane hrane? Kako lahko sami vzgojimo zelenjavo, tudi če nimamo vrta? Kaj vpliva na količino pridelane hrane in na kakšne načine jo lahko pridelamo? Kakšna naj bo prehrana športnika? Kakšen je pomen sladkorja v prehrani? Kako sestaviti uravnotežen jedilnik za prehrano mladostnika?

 Večina delavnic je potekala v slovenskem, nekatere pa tudi v angleškem jeziku. Udeležili so se jih dijaki iz gimnazije in mednarodne šole. Delavnice so večinoma pripravili učitelji, bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Delavnica na temo Prehrambnih navad na Slovenskem v 19. stoletju je potekala v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubitelji matematike so odkrivali, kakšne vrste matematika se skriva v pici ter kako si lahko z njo pomagamo, da pico pravično razdelimo. Tisti bolj kreativni so se preizkusili v pisanju zgodb, v katerih je glavno vlogo igrala hrana. Zgodbe so tudi likovno opremili in zapisali v lično izdelane knjižice.

 Nekaj utrinkov in izdelkov dijakov si lahko pogledate spodaj, opisi delavnic pa se nahajajo  tukaj

 Hrana in matematika

 Prehrambne navade na Slovenskem v prejšnjem stoletju

 Literarno-likovna ustvarjalnica

 Ali lahko tradicionalno kmetijstvo nahrani človeštvo?/Can conventional farming feed the world?

 Sladkor v naši prehrani

 Tudi brez vrta lahko pridelamo/naberemo zanimivo zelenjavo

 Pomen lokalne oskrbe s hrano

 Koliko nam lahko hrana škodi ali pomaga pri dosežkih v športu?

 Traditions on a platter: A culinary journey across continents

 Healthy food choices for an active teenager

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK

JAZ IN MI ZA VAS

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa razvoj in pridobitev socialnih veščin (sodelovanje v oddelku in z lokalno skupnostjo, občutljivost za družbena vprašanja in izvedba aktivnosti vezanih na socialne probleme). Pri tem nas je vodil vzgojni načrt šole.

Letošnji naslov je JAZ IN MI ZA VAS.  Zadnje čase opažamo vedno več stisk, osamljenosti, nasilja, raznolikih zapostavljenosti in diskriminacije. Ni dovolj, da o njih le beremo, se zamislimo ali darujemo skromni znesek, poskušajmo narediti več. Dijaki se v okviru projekta aktivno vključijo v pomoč s svojimi dejanji.

3. a – Skupna točka

3. b – Prostovoljno delo V Župnijski Karitas v Štepanji vasi

3. c – Pogozdovanje

3. d – Ljubljanski maraton

3. e – Izmenjava pozitivne energije

3. f – Pomoč v podaljšanem bivanju

3. g – Pomoč pri podaljšanem bivanju v osnovni šoli

3. š – Pomoč v Domu starejših občanov Trnovo

Projektni dnevi 2022/2023

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – HRANA 

Hrana je nujno potrebna za preživetje – ne samo telesa, ampak tudi duha. Medtem ko se v nekaterih delih sveta spopadajo z lakoto, v drugih zavržejo na tone hrane. Kaj vpliva na količino pridelane hrane in na kakšne načine jo lahko pridelamo? Kakšen je pomen lokalno pridelane hrane? Kakšna hrana se uživa v različnih delih sveta in zakaj? Kako lahko sami vzgojimo zelenjavo, tudi če nimamo vrta? Kaj narediti, ko hrana postane naš sovražnik?  To so samo nekatera vprašanja na katera smo iskali odgovore na letošnjih projektnih dnevih, ki sta potekala 8. in 9. marca. Dijaki so lahko izbirali med 11 delavnicami na temo hrane, ki so jih večinoma pripravili učitelji, nekaj pa tudi zunanji izvajalci. Opise delavnic si lahko ogledate tukaj. Delavnice so bile večinoma zasnovane tako, da so vključevale vsebine z več predmetnih področij ter so dijakom omogočale, da so razvijali spretnosti in veščine, ki jih sicer pri običajnem pouku ne morejo. Veliko časa je bilo namenjenega raziskovanju in samostojnemu delu ter delu v parih in skupinah, bili so aktivni in kreativni.  V eni izmed delavnic so dijaki obiskali kmetijo in si na licu mesta ogledali, kako poteka pridelava hrane in kaj vse je potrebno postoriti, preden se le-ta znajde na naših krožnikih.  V Slovenskem etnografskem muzeju je potekala delavnica na temo prehrambnih navad na Slovenskem v prejšnjem stoletju, v sklopu katere so dijaki tudi sami spekli ptičke, ki so bili včasih del okrasa kruha poprtnika. Nekateri so raziskovali, kakšna naj bo prehrana športnika, drugi pa, kakšne vrste matematika se skriva v pici ter kako si lahko z njo pomagamo, da pico pravično razdelimo. Tisti bolj kreativni so se preizkusili v pisanju zgodb, v katerih je glavno vlogo igrala hrana. Zgodbe so tudi likovno opremili in zapisali v lično izdelane knjižice.

Nekaj utrinkov in izdelkov dijakov si lahko pogledate spodaj.

 Hrana in matematika

Mi za mizo in Prehrambne navade na Slovenskem v prejšnjem stoletju

Literarno-likovna ustvarjalnica

Ali lahko tradicionalno kmetijstvo nahrani človeštvo?/Can traditional farming feed the world?

Šport in prehrana

Sladkor v naši prehrani

Pomen lokalne oskrbe s hrano

Tudi brez vrta lahko pridelamo/naberemo zanimivo zelenjavo

Koliko nam naš odnos do hrane lahko škodi ali pomaga?

Mehiška živila

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK

JAZ IN MI ZA VAS

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa razvoj in pridobitev socialnih veščin (sodelovanje v oddelku in z lokalno skupnostjo, občutljivost za družbena vprašanja in izvedba aktivnosti vezanih na socialne probleme). Pri tem nas je vodil vzgojni načrt šole.

Letošnji naslov je JAZ IN MI ZA VAS.  Zadnje čase opažamo vedno več stisk, osamljenosti, nasilja, raznolikih zapostavljenosti in diskriminacije. Ni dovolj, da o njih le beremo, se zamislimo ali darujemo skromni znesek, poskušajmo narediti več. Dijaki se v okviru projekta aktivno vključijo v pomoč s svojimi dejanji.

3. A – Gimnazija Bežigrad na obisku v osnovnih šolah

3. B – Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, Moste-Polje; refleksije

3. C – Bežigrajska briljantina v domovih starejših

3. D – Pomoč ribiški družini

3. E – Novoletno božične voščilnice za oskrbovance domov za starejše

3. F – Nepozabne izkušnje prostovoljstva v domovih starejših občanov

3. G – Pomoč v zavodu MISSS

3. Š – Olimpijski festival

Projektni dnevi 2021/2022

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

Letos smo izvedli samo en projektni dan, vendar pa so po dolgem času delavnice spet potekale v živo. Spodaj si lahko ogledate, katere delavnice so se izvajale, kakšni izdelki so nastali ter še nekaj drugih utrinkov.

Kratke predstavitve delavnic

Galerija:

Ogled izdelkov dijakov so omogočeni uporabnikom z dostopom do Intraneta Gimnazije Bežigrad:

Obisk Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra – olimpijskega muzeja:

Športno-kulturna orientacija po Ljubljani

Športni duh v gledališču

Pindarjevi zmagospevi (ode ali epinikije) in sodobni zmagospevi športnikom

Športna reportaža in reportažna fotografija

Ali lahko premagujemo stres v vsakdanjem življenju?

Doping v športu

Spoznajmo Ljubljano s kolesa

Zanimive skrivnosti šaha

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK

VLOGA ZNANSTVENIKOV/ZNANSTVENIC V DRUŽBI

 Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako nas je vodil vzgojni načrt šole.

 Letošnja izbrana tema je VLOGA ZNANSTVENIKOV/ZNANSTVENIC V DRUŽBI.  Zadnje čase opažamo, da mnogi znanosti ne zaupajo, odnos do znanosti krojijo tudi mediji. Cilj projektnega dela je, da dijaki razmišljajo o svojem odnosu do znanosti in o vlogi znanstvenikov/znanstvenic v družbi. Lahko se osredotočijo na najnovejše znanstvene dosežke ali razmišljajo o tem, kakšen je bil odnos do znanosti in vloga znanstvenikov/znanstvenic skozi čas.

3. A – Znanost v 20. stoletju

3. B – Zgodovina fizike (spletna stran je žal ukinjena)

3. C – Znanost v času 2. svetovne vojne

3. D – V 3. d razredu smo za projektno nalogo naredili video, s katerim smo na zabaven način predstavili vlogo znanstvenikov in znanstvenic v današnji družbi. Osredotočili smo se na aktualne družbene probleme, kot so podnebne spremembe ter pandemija covida-19. Skozi šalo smo želeli opozoriti na vplivne ljudi na vodilnih položajih, ki spodbujajo brezbrižnost do podnebne krize in jim je mar le za lasten dobiček (v našem videu je to g. Aleksander Pirnat). Izpostavili smo tudi nezaupanje v znanost, ki vse bolj narašča. V videu smo prikazali, da je vse več ljudi prepričanih, da je Zemlja ravna, ter da bi nekateri raje verjeli slavnim osebnostnim kot pa znanstvenikom. Projekt smo s skupnimi močmi pripravili vsi dijaki 3. d razreda.

(Video je zgolj parodija, ki ne temelji na resničnih dogodkih in osebah.)

Dostop do videa je omogočen za uporabnike Intraneta Gimnazije Bežigrad: 3D_OIV_projekt_kompresiran.mp4

3. F – Pomen nobelovcev in njihovih dosežkov

3. G – Internet, plastika, radioaktivnost, jedrska cepitev in dinamit. Vsa ta odkritja oziroma izumi so še danes izredno pomembni za našo družbo. Znanstveniki in znanstvenice so svoj čas in, v nekaterih primerih tudi življenje, posvetili raziskavam, da bi pomagali človeštvu in izboljšali družbo. A človek je nemalokatero odkritje izrabil tudi v drugačne namene. Vabljeni k ogledu plakatov, kjer boste izvedeli še več o začetkih in razvojih nekaterih odkritij, ki so za vedno spremenila svet.

3. H – Okrogla miza s filozofinjami

3. Š – Znanstvenice skozi čas

Projektni dnevi 2020/2021

PROJEKTNA DNEVA ZA 1. LETNIK – ŠPORT

Projektna dneva sta letos potekala na daljavo, kljub temu pa sta prinesla dobrodošlo popestritev v sicer precej monotoni šolski vsakdanjik. Dijaki so lahko izbirali med 12 delavnicami, ki so jih večinoma pripravili profesorji, nekaj pa tudi zunanji sodelavci. Delavnice so bile zasnovane medpredmetno, krovna tema pa je bil šport. Dve delavnici sta potekali v angleškem jeziku in sta bili namenjeni dijakom mednarodne šole. Cilj projektnih dni je dijakom omogočiti, da se učijo na drugačen način kot sicer pri pouku, da so pri tem čim bolj aktivni in ustvarjalni ter da lahko pri učenju med seboj sodelujejo. Glede na povratne informacije dijakov smo te cilje tudi dosegli. Kratke opise delavnic in izdelke dijakov, ki so na njih nastali, si lahko pogledate spodaj.

Kratke predstavitve delavnic 

Izdelki dijakov:

Virtualni obisk Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra – olimpijskega muzeja:  https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/El8P3mFg2llAhYXMtOSeCqMBEERiXY-d77Fb6Z2m-Mh_tA?e=ckDpsD

Športno-kulturna orientacija po Ljubljani:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EraM6Tyu2WRIopzYmQHyw1IBJ19OJy9ytM86upbTZ2htzg?e=naGqMA

Športni duh v gledališču:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EqRkFlcdJW9Oh167XlHTtv0BL7zouwH3emN-qaaxrIKC6w?e=ugBvax

Planinska delavnica:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EtDG6BfuryVMq10QMV-hmLgBsc4tJVRO-rU0Wmfm0fqS_w?e=neftgy

Pindarjevi zmagospevi (ode ali epinikije) in sodobni zmagospevi športnikom: https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/EkfIIkMG8GdEjvcmwH79lDkBDnZHPJECWSU7ASe9ecYofw?e=qHLHMk

Reportaža in reportažna fotografija:

https://gimnazijabezigrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urrihtarsic_gimb_org/Eg-E3GvOCJdGrpC3KPP5yG0Bz0Rf5P1pztyi347gw6j8SQ?e=5xVrQf

PROJEKTNO DELO ZA 3. LETNIK

DIGITALNA DOBA – Priložnosti, izzivi in pasti dela na daljavo

Izhodišče pri oblikovanju projektnih dni za tretješolce so že izvedeni projektni dnevi in OIV v prvem in drugem letniku, cilji pa pridobljeno znanje  uporabiti in nadgraditi. Ravno tako nas je vodil vzgojni načrt šole.

Letošnja izbrana tema je DIGITALNA DOBA – Priložnosti, izzivi in pasti dela na daljavo.  Dijaki so v času epidemije izkusili učenje na daljavo, mnogi so pri delu na daljavo opazovali svoje starše. Cilj projektnega dela je, da dijaki te izkušnje premislijo in ovrednotijo ter predlagajo morebitne izboljšave oziroma ponudijo nove možnosti.

3. A – Za črnimi kvadratki

3. B – Soočenje z delom na daljavo

3. C – Analitični pogled na delo na daljavo

3. D – Ali so roboti sposobni čustev? – seminarska naloga, video posnetek

3. E – Behind The Screens

3.F – Delo na daljavo – seminarska naloga, video posnetek

3. G – Zaklenjeni

3. Š – Digitalna doba