Obrazci

1.  Postopek pridobitve DVOJNIKA SPRIČEVALA

Vloga za izdajo dvojnika spričevala


2.  Zapisnik o izpitu – PRIJAVA k izpitu


3.  VPISNICA


4.  TRAJNIK

Tukaj so obrazci za otvoritev trajnika (za prispevek in za zbirno položnico). Izpolnite polja, ki so obarvana rumeno. Trajnik za zbirno položnico in prispevek je ločen. Podpis mora biti obvezno lastnoročen. Izpolnjene obrazce pošljite na šolo ali na naslov polona.serko@gimb.org.

5. OSNUTEK DONATORSKE POGODBE

Tukaj je obrazec Osnutek donatorske pogodbe. V kolikor se prispevek plačuje v obliki donacije, mora biti pred nakazilom donacije obvezno sklenjena donatorska pogodba. Izpolnjeno in podpisano pogodbo (obarvano rumeno) v dveh izvodih pošljete na šolo ali oddate v referat za dijake ali pošljite na e-naslov polona.serko@gimb.org

6.  IZJAVA (E-račun na e-naslov)

Izjavo pošljite na e-naslov polona.serko@gimb.org.