Pogosta vprašanja in odgovori

Kakšen je dostop do šole?

V bližini šole so postaje mestnega potniškega prometa in postaje mestne izposoje koles BicikeLJ. Dijaki iz bolj oddaljenih krajev prihajajo v šolo z medkrajevnim potniškim prometom (avtobus ali/in vlak), nekateri pa bivajo zaradi oddaljenosti tudi v dijaškem domu. Šola je oddaljena od železniške in glavne avtobusne postaje 600 metrov.

Ali ima šola kolesarnico?

Pri šoli je varovana pokrita in nepokrita kolesarnica, kjer dijaki lahko pustijo svoja kolesa.

Kje dijaki lahko shranjujejo svoje stvari?

Vsak dijak ima svojo garderobno omarico.

Kako je organizirana prehrana na Gimnaziji Bežigrad?

Na šoli sta organizirana malica (hladna ali topla) in kosilo. Prehrana se pripravlja vsakodnevno. Dijaki lahko izbirajo med različnimi jedilniki, na voljo so tudi brezmesni in dietni jedilniki. Malica poteka med glavnim odmorom, kosilo pa po pouku. Pri oblikovanju jedilnika dijaki sodelujejo s kuhinjo. Dijaki lahko v času pouka brezplačno dobijo tudi nesladkan čaj in po hodnikih šole sveže sadje. Na hodnikih so pitniki s hladno in vročo vodo.

Kdaj se začne pouk in koliko časa traja?

Pouk poteka samo dopoldan, strnjeno od 8.00 do 14.10, redko do 15.00, z vmesnim 30 minutnim glavnim odmorom. Predure so zelo redke pri pripravah na maturo v 3. in 4. letniku. Število ur pouka je določeno s predmetnikom.

V programu mednarodne mature (OE mednarodna šola) poteka pouk tudi v popoldanskem času.

Katere tuje jezike lahko izberem na Gimnaziji Bežigrad?

Kot prvi tuji jezik se na Gimnaziji Bežigrad poučuje angleščina, kot drugi tuji jezik pa dijaki lahko izbirajo med nemščino, francoščino in španščino. Ob vpisu dijaki lahko izberejo tudi razširjen program pouka nemščine ali francoščine. Program je namenjen dijakom s predznanjem nemščine oz. francoščine. V programu gimnazija (š) je drugi tuji jezik začetna nemščina.

V povezavi z nemščino potekajo na šoli tudi brezplačne priprave na izpit DSD (Deutsches Sprachdiplom II), ki jih izvaja tuja učiteljica iz Nemčije. Uspešno opravljen izpit omogoča študij na univerzah na nemško govorečem področju.

V povezavi s francoščino potekajo na podoben način priprave na izpit DELF (Diplôme d’études en langue française), ki jih izvaja tuja učiteljica iz Francije.

Na šoli dijakom omogočamo tudi obiskovanje fakultativnih tujih jezikov. V zadnjih letih so dijaki obiskovali francoščino, latinščino, priprave na FCE certifikat in kitajščino.

Kako je organizirana dijaška skupnost?

V dijaški skupnosti sodelujejo vsi dijaki šole. Razredni predstavniki se udeležujejo mesečnih sej dijaške skupnosti. Predsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Bežigrad je seznanjen z večino dogodkov, ki se dogajajo na šoli, je predstavnik dijakov na dogodkih, nagovarja dijake in občasno tudi šolske goste. Šolska dijaška skupnost aktivno soustvarja gimnazijski vsakdan z soorganizacijo dogodkov kot so plesna predstava, talent show, znanstveni, kulturni in športni multipraktik, filmski maraton, dijaški ples itd.

Kako na šoli poteka delo z identificiranimi nadarjenimi dijaki?

Na šoli posvečamo delu z nadarjenimi in talentiranimi na posameznih področjih veliko pozornost. Pri delu z dijaki upoštevamo Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem šolstvu. Nadarjenim dijakom ponujamo okoli 80 različnih krožkov in interesnih dejavnosti, različne priprave na tekmovanja in sama tekmovanja, raziskovalno delo, naravoslovni tabor, predavanja zunanjih strokovnjakov iz različnih strokovnih področij in še druge aktivnosti.

Vse dejavnosti izvajajo izkušeni notranji in zunanji mentorji, ki delajo z nadarjenimi v obliki individualnih ur ali skupinskih priprav v obliki delavnic, predavanj, terenskih vaj, laboratorijskih vaj, sodelovalnega učenja itd.

Priložnost, da dijaki razvijajo svoje potenciale, dajemo na šoli vsakemu dijaku, ne glede na to, ali je bil identificiran in evidentiran za nadarjenega ali ne. Uspešnost na enem področju bo kljub neuspehu na drugem področju ugodno vplivala na razvoj posameznikove pozitivne samopodobe, zato dejavnosti ponujamo vsem, ne samo identificiranim nadarjenim.

Ali imajo dijaki, ki vzporedno obiskujejo glasbeno šolo, možnost vadbe na glasbila?

V šolski knjižnici imajo dijaki možnost vadbe na hibridni klavir, ki zaradi funkcij električnega klavirja ne moti ostalih v prostoru. Dijaki, ki igrajo na druga glasbila lahko po pouku vadijo v prostih učilnicah (po dogovoru).

Dijaki, ki igrajo na večja glasbila, jih lahko med poukom shranijo v posebni omari.