Dosežki raziskovalcev

Nagrajeni mladi raziskovalci

ŠOLSKO LETO 2022/2023

PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR IN SOMENTORJI
1. Mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Vpliv ivermektina na vid opraševalcev Neža Kunič in Ema Železnik Gregor Križ,  dr. Gregor Belušič
1. Mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Ali lahko vensko trombozo diagnosticira vsakdo? Katja Halilovič Polona Gros Remec, Andrej Bergauer, dr. Janez Urevc
2. Mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Pridobivanje podatkov iz omrežja DHT Anton Luka Šijanec Andrej Šuštaršič
SREBRNO na državnem tekmovanju Prevodi fantazijske književnosti za odrasle na slovenskem Anja Brunšek Samo Koler, dr. Igor Saksida
BRONASTO na državnem tekmovanju Narod kor fikcija? Eli Mlekuž Marko Štempihar, Špela Ševerkar
BRONASTO na državnem tekmovanju Strpnost bežigrajskih gimnazijcev do tujih državljanov na gimnaziji Bežigrad Hana Orožen Vajde Mojca Lebar
BRONASTO na državnem tekmovanju Proučevanje biokemijske potrebe po kisiku (BPK) paralelno z vplivajočimi faktorji Olga Chuzhinova, Matic Krušec in Aleksej Malevanov Nataša Junež, Petra Medja in Pia Dolinar

ŠOLSKO LETO 2021/2022

PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR IN SOMENTORJI
1. Mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Vpliv prilagojenega trenažnega procesa

na stopnjo motivacije, anksioznosti in

depresivnosti pri športnikih

Tiana Jarnovič Ajda Erjavec, dr. Matej Tušak
SREBRNO na državnem tekmovanju Vpliv svetlobe na staranje kril

dnevnih metuljev

Emma Ravnihar Metka Škornik, dr. Gregor Belušič
SREBRNO na državnem tekmovanju Primerjava šolanja na daljavo v času 1. in 2. vala epidemije COVID-19 Ajša Sašek Špela Frantar
SREBRNO na državnem tekmovanju Vpliv genetske variabilnosti na parametre vnetja med

zdravljenjem hiperholesterolemije z zaviralci PCSK9

Nik Podkrajšek Daniela Vlačić, dr. Miran Šebeštjen
BRONASTO na državnem tekmovanju J’ACCUSE … Tisa Tavčar Gerlovič Dragica Marinko, mag. Vilja Lukan

ŠOLSKO LETO 2020/2021

  PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR
2. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Fizikalni model leta papirnih letal Gal Zajc dr. Daniel Svenšek in Marjana Benedik
2. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Analiza vode izvirov nahajališč črne človeške ribice Vid Kavčič dr. Saša Cecowski, Vesna Fabjan in dr. Ana Kroflič
2. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Doživljanje stresa pri dijakih ob učenju na daljavo in običajnem (neposrednem) učenju v šoli Ana Lah dr. Darinka Novak Jerman
2. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Klasifikacija umetniških slik Nadezhda Komarova Gregor Anželj in Franc Solina
SREBRNO na državnem tekmovanju Schlieren efekt Gabrijel Pflaum in Jan Dolinšek Peter Gabrovec
SREBRNO na državnem tekmovanju Konstrukcija in optimizacija delujoče šobe za raketne motorje s 3D tiskom Katarina Huč dr. Matjaž Vencelj in Peter Gabrovec

ŠOLSKO LETO 2019/2020 

  PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR
1. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Postavitve večdimenzionalnih kock Gal Zajc dr. Tilen Marc in

Jasna Kos

1. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Razbijanje substitucijske šifre Jaša Knap dr. Aleksandar

Jurišić in Jasna

Kos

3. mesto na državnem tekmovanju SREBRNO na državnem tekmovanju Sutjeska: Bitka med resnico in filmom Tisa Tavčar Gerlovič Dragica Marinko

in dr. Božidar

Flajšman

SREBRNO na državnem tekmovanju Genotipizacija bakterije Paenibacillus

larvae, povzročitelja hude gnilobe čebelje

zalege

Klara Papić dr. Andrej Gregorčič,

asist.Majda Golob in

dr. Darja Kušar

SREBRNO na državnem tekmovanju Razširjenost tujerodne invazivne vrste

platanova čipkarka na javorolistni platani v

Ljubljani

Ana Radulović Metka Škornik in

dr. Maarten de

Groot

BRONASTO na državnem tekmovanju Umetna inteligenca in vejice Nadezhda Komarova Gregor Anželj in

prof. dr. Marko

Robnik-Šikonja

ŠOLSKO LETO 2018/2019 

  PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR
1. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Stališča in predsodki do homoseksualnosti med različnimi generacijami heteroseksualcev Sara Bugarinovič Božena Veber Rasiewicz
2. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Pojavljanje klopov (acarina: ixodidae) na dveh testnih površinah v Hrastovljah in Kosezah Maja Bitenc Petra Starbek in dr. Tomi Trilar
SREBRNO na državnem tekmovanju Prostornine pravilnih politopov Gal Zajc Jasna Kos in dr. Matjaž Konvalinka
SREBRNO na državnem tekmovanju Ugotavljanje toplotne izolacije obutve Veronika Mekjavič dr. Igor Mekjavič in Sebastjan Zamuda
BRONASTO na državnem tekmovanju Zenična reakcija na osvetlitev med testom z nagibno mizo Hana Meglič dr. Lea Leonardis in Barbara Vencelj
BRONASTO na državnem tekmovanju Vsebnost mikroplastike v slovenskih izdelkih Katja Urbančič dr. Gabriela Kalčikova in Barbara Vencelj
BRONASTO na državnem tekmovanju Vpliv temperature na količino B vitaminov v kvasu Lana Černigoj in Jan Dolinšek Nataša Junež in dr. Alen Albreht
BRONASTO na državnem tekmovanju Prihodnost Bitcoina: Matematično dokazovanje ekonomskih balonov Katja Obed Jan Grošelj in Bojana Dvoržak
BRONASTO na državnem tekmovanju Ali mladi dandanes stres zares premagujejo le na nekonstruktiven način Nika Korelc dr. Darinka Novak Jerman
BRONASTO na državnem tekmovanju Iskanje Ahilove grobnice Zoja Michelle Repovš in Sandra Lipovec Gregor Potokar in Sonja Weiss
BRONASTO na državnem tekmovanju Pomembnost dr. Janeza Evangelista Kreka za vzpon Slovenske ljudske stranke Vida Zabukovec Irena Česnik

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

  PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR
1. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Lasersko pospeševanje snovi Natan Dominko Kobilica doc. dr. Peter Gregorčič in Peter Gabrovec
3. mesto na državnem tekmovanju SREBRNO na državnem tekmovanju Obnovitvena sposobnost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst Erazem Bahčič in Urban Čoko Metka Škornik in dr. Simona Strgulc Krajšek
SREBRNO na državnem tekmovanju Razplastitev sestavljene embalaže s pomočjo gliv Dichomitus squalens in Ceriporiopsis subvermispora Katja Urbančič dr. Gabriela Kalčikova in Barbara Vencelj
BRONASTO na državnem tekmovanju Raziskave možnosti uporabe α-MnO2 kot adsorbenta za azo barvila Ela Lekše in Maša Setnikar dr. Polona Umek, Barbara Vencelj in dr. Romana Cerc Korošec
BRONASTO na državnem tekmovanju LGBT+ skupnost, družbena pogojenost spola in spolne usmerjenosti Vid Savnik in Urška Zadravec Alenka Švab in Vesna Kern
BRONASTO na državnem tekmovanju Do kolikšne mere zdraviliški turizem vpliva na razvoj v pomurski regiji s poudarkom na obdobje po letu 1991 Ajda Flisar Marjeta Vidmar
BRONASTO na državnem tekmovanju Vsebnost potencialno strupenih elementov v slovenskem morskem okolju Zarja Smokvina doc. dr. Tea Zuliani in dr. Saša Cecowski