Dosežki raziskovalcev

Nagrajeni mladi raziskovalci

ŠOLSKO LETO 2020/2021

  PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR

2. mesto na državnem tekmovanju

ZLATO na državnem tekmovanju

Fizikalni model leta papirnih letal

Gal Zajc

dr. Daniel Svenšek in Marjana Benedik

2. mesto na državnem tekmovanju

ZLATO na državnem tekmovanju

Analiza vode izvirov nahajališč črne človeške ribice

Vid Kavčič

dr. Saša Cecowski, Vesna Fabjan in dr. Ana Kroflič

2. mesto na državnem tekmovanju

ZLATO na državnem tekmovanju

Doživljanje stresa pri dijakih ob učenju na daljavo in običajnem (neposrednem) učenju v šoli

Ana Lah

dr. Darinka Novak Jerman

2. mesto na državnem tekmovanju

ZLATO na državnem tekmovanju

Klasifikacija umetniških slik

Nadezhda Komarova

Gregor Anželj in Franc Solina

SREBRNO na državnem tekmovanju

Schlieren efekt

Gabrijel Pflaum in Jan Dolinšek

Peter Gabrovec

SREBRNO na državnem tekmovanju

Konstrukcija in optimizacija delujoče šobe za raketne motorje s 3D tiskom

Katarina Huč

dr. Matjaž Vencelj in Peter Gabrovec

ŠOLSKO LETO 2019/2020 

  PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR
1. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Postavitve večdimenzionalnih kock Gal Zajc dr. Tilen Marc in

Jasna Kos

1. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Razbijanje substitucijske šifre Jaša Knap dr. Aleksandar

Jurišić in Jasna

Kos

3. mesto na državnem tekmovanju SREBRNO na državnem tekmovanju Sutjeska: Bitka med resnico in filmom Tisa Tavčar Gerlovič Dragica Marinko

in dr. Božidar

Flajšman

SREBRNO na državnem tekmovanju Genotipizacija bakterije Paenibacillus

larvae, povzročitelja hude gnilobe čebelje

zalege

Klara Papić dr. Andrej Gregorčič,

asist.Majda Golob in

dr. Darja Kušar

SREBRNO na državnem tekmovanju Razširjenost tujerodne invazivne vrste

platanova čipkarka na javorolistni platani v

Ljubljani

Ana Radulović Metka Škornik in

dr. Maarten de

Groot

BRONASTO na državnem tekmovanju Umetna inteligenca in vejice Nadezhda Komarova Gregor Anželj in

prof. dr. Marko

Robnik-Šikonja

ŠOLSKO LETO 2018/2019 

  PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR
1. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Stališča in predsodki do homoseksualnosti med različnimi generacijami heteroseksualcev Sara Bugarinovič Božena Veber Rasiewicz
2. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Pojavljanje klopov (acarina: ixodidae) na dveh testnih površinah v Hrastovljah in Kosezah Maja Bitenc Petra Starbek in dr. Tomi Trilar
SREBRNO na državnem tekmovanju Prostornine pravilnih politopov Gal Zajc Jasna Kos in dr. Matjaž Konvalinka
SREBRNO na državnem tekmovanju Ugotavljanje toplotne izolacije obutve Veronika Mekjavič dr. Igor Mekjavič in Sebastjan Zamuda
BRONASTO na državnem tekmovanju Zenična reakcija na osvetlitev med testom z nagibno mizo Hana Meglič dr. Lea Leonardis in Barbara Vencelj
BRONASTO na državnem tekmovanju Vsebnost mikroplastike v slovenskih izdelkih Katja Urbančič dr. Gabriela Kalčikova in Barbara Vencelj
BRONASTO na državnem tekmovanju Vpliv temperature na količino B vitaminov v kvasu Lana Černigoj in Jan Dolinšek Nataša Junež in dr. Alen Albreht
BRONASTO na državnem tekmovanju Prihodnost Bitcoina: Matematično dokazovanje ekonomskih balonov Katja Obed Jan Grošelj in Bojana Dvoržak
BRONASTO na državnem tekmovanju Ali mladi dandanes stres zares premagujejo le na nekonstruktiven način Nika Korelc dr. Darinka Novak Jerman
BRONASTO na državnem tekmovanju Iskanje Ahilove grobnice Zoja Michelle Repovš in Sandra Lipovec Gregor Potokar in Sonja Weiss
BRONASTO na državnem tekmovanju Pomembnost dr. Janeza Evangelista Kreka za vzpon Slovenske ljudske stranke Vida Zabukovec Irena Česnik

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

  PRIZNANJE NASLOV NALOGE RAZISKOVALEC MENTOR
1. mesto na državnem tekmovanju ZLATO na državnem tekmovanju Lasersko pospeševanje snovi Natan Dominko Kobilica doc. dr. Peter Gregorčič in Peter Gabrovec
3. mesto na državnem tekmovanju SREBRNO na državnem tekmovanju Obnovitvena sposobnost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst Erazem Bahčič in Urban Čoko Metka Škornik in dr. Simona Strgulc Krajšek
SREBRNO na državnem tekmovanju Razplastitev sestavljene embalaže s pomočjo gliv Dichomitus squalens in Ceriporiopsis subvermispora Katja Urbančič dr. Gabriela Kalčikova in Barbara Vencelj
BRONASTO na državnem tekmovanju Raziskave možnosti uporabe α-MnO2 kot adsorbenta za azo barvila Ela Lekše in Maša Setnikar dr. Polona Umek, Barbara Vencelj in dr. Romana Cerc Korošec
BRONASTO na državnem tekmovanju LGBT+ skupnost, družbena pogojenost spola in spolne usmerjenosti Vid Savnik in Urška Zadravec Alenka Švab in Vesna Kern
BRONASTO na državnem tekmovanju Do kolikšne mere zdraviliški turizem vpliva na razvoj v pomurski regiji s poudarkom na obdobje po letu 1991 Ajda Flisar Marjeta Vidmar
BRONASTO na državnem tekmovanju Vsebnost potencialno strupenih elementov v slovenskem morskem okolju Zarja Smokvina doc. dr. Tea Zuliani in dr. Saša Cecowski