Vpis – najnovejše

Obvestilo o prenosu prijav

 Prenos prijav bo možen do 23. aprila 2024 do 14. ure. Do tega dne bomo tudi na naši spletni strani sproti objavljali spremembe stanja prijav.

Učenci, ki bi želeli prenesti prijavo z Gimnazije Bežigrad na drugo šolo, bodo to lahko naredili na dva načina in sicer bodo lahko prijavo osebno prenesli ali pa bodo po e-mailu pooblastili vodjo vpisa na šoli, da to stori namesto njih. V tem drugem elektronskem načinu bodo morali izpolniti obrazec o prenosu prijave, ga poskenirati ali fotografirati in poslati po elektronski pošti na naslov šolske svetovalne službe: marija.dominko@gimb.org, ki bo na podlagi obrazca, podpisanega s strani učenca in staršev, posredovala prijavo na šolo, na katero jo učenec želi prenesti.

Prav tako lahko do tega datuma prenesejo na Gimnazijo Bežigrad prijavo učenci, ki jo imajo na drugi šoli (osebno ali elektronsko), vendar morajo v elektronskem primeru obrazec poslati na svetovalno službo šole, na kateri imajo prijavo.

Na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, boste pod »Stanje prijav na današnji dan« našli vse sproti osvežene informacije o stanju prijav na vseh srednjih šolah.